Doprava rostla nejvíce za posledních jedenáct let

V roce 2018 vzrostly tržby v dopravě a skladování v ČR nejvíce za posledních jedenáct let. Pokles tržeb byl zaznamenán pouze v březnu a v prosinci. Naopak nejvyšší reálný růst tržeb byl v lednu.

Za celý rok 2018 se tržby v dopravě meziročně zvýšily v běžných cenách o 6,3 %. Po přepočtu na stálé ceny tržby vzrostly o 4,6 %. K celkovému vývoji nejvíce přispěl růst tržeb o 6,3 % ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě, které zahrnují například spediční služby, služby letišť a řízení letového provozu, služby parkovišť, přístavů, železničních stanic a autobusových terminálů či manipulaci s nákladem. Nárůst tržeb pozemní a potrubní dopravy o 3,7 % ovlivnil vývoj tržeb železniční dopravy (+4,0 %), silniční dopravy (+3,8 %) a potrubní dopravy (+0,3 %). Vyšší tržby vykázala letecká doprava (+7,4 %) a vodní doprava (+16,9 %). Dvouciferný růst tržeb vodní dopravy v posledních třech čtvrtletích roku 2018 byl způsoben provozováním přepravy českými přepravci mimo území ČR. Přestože v prvním pololetí tržby poštovních a kurýrních činností vzrostly, celoročně se snížily o 2,0 %.
Tržby v sekci doprava a skladování ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostly o 2,7 %. Nejvíce se dařilo vodní dopravě (+27,5 %) a letecké dopravě (+13,4 %). Celkový růst tržeb však nejvíce ovlivnila objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava, jejíž tržby vzrostly o 2,7 %, spolu se skladováním a vedlejšími činnostmi v dopravě, jejichž tržby vzrostly o 3,2 %. Naopak tržby poštovních a kurýrních činností klesly o 5,8 %.

Index dopravních tržeb, 4. Q 2018, meziroční index, běžné ceny (očištěno od vlivu počtu pracovních dní, %)

Index dopravních tržeb, 4. Q 2018, meziroční index, běžné ceny (očištěno od vlivu počtu pracovních dní, %)

Vývoj tržeb v ČR byl pod průměrem EU28

Pro účely mezinárodního porovnání tržeb v oblasti dopravy Eurostat publikuje pouze data v běžných cenách. Ta jsou pro lepší srovnatelnost očištěna od kalendářních vlivů, tj. o nestejný počet pracovních dní. V Evropské unii při meziročním srovnání takto upravených nominálních tržeb ve 4. čtvrtletí roku 2018 podniky zabývající se dopravou a skladováním vykázaly růst tržeb o 5,5 %. Některé členské státy (v době psaní článku nebyly dostupné údaje za Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Portugalsko a Řecko) zaznamenaly ve 4. čtvrtletí růst tržeb, výjimkou byly Kypr, kde naopak došlo k poklesu o 3,2 %, a Lucembursko (–6,0 %). Dvouciferný růst vykázala Litva (+15,9 %), Maďarsko (+15,3 %) a Polsko (+12,5 %). V Česku takto upravené tržby vzrostly o 4,1 %, což bylo pod průměrem EU28. Podobný vývoj tržeb zaznamenalo i Německo (+3,5 %), Slovensko (+3,9 %) a Malta. Za celý rok 2018 se tržby v dopravě a skladování navýšily o 5,6 % (+4,1 %).

Meziroční index tržeb v dopravě v letech 2013–2018
(v běž. cenách, očištěno o prac. dny, %)

Meziroční index tržeb v dopravě v letech 2013–2018 (v běž. cenách, očištěno o prac. dny, %)

Tržby v dopravě a skladování se v EU28 navýšily o 5,6 %

V prvních třech čtvrtletích roku 2018 se v dopravě a skladování v Evropské unii tempo růstu tržeb postupně zvyšovalo ze 4,2 na 6,3 %. Ve 4. čtvrtletí se pak zpomalilo na 5,5  %. Za celý rok 2018 se tržby v dopravě a skladování navýšily o 5,6 %. Žádný z členských států stejně jako v přecházejícím roce nevykázal pokles tržeb. Nejvíce rostly tržby v Litvě (+17,9 %), v Maďarsku (+13,7 %), v Polsku (+11,5 %), v Bulharsku (+10,5 %) a v Estonsku (+10,1 %). Z pětice největších ekonomik v oblasti dopravy vzrostly tržby nejvíce Velké Británii o 6,8 %, dále Francii o 5,5 %, Španělsku o 5,3 %, Německu o 3,9 % a Itálii o 1,9 %. České republice se tržby za dopravu a skladování zvýšily o 6,2 %. Sousední státy s výjimkou výše zmíněného Polska vykázaly nižší růst tržeb než Česko – v Německu rostly o 3,9 %, na Slovensku o 5,0 % a v Rakousku o 5,7 %.

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby