Jak dopadl audit statistiky stavebnictví

V minulém roce proběhl další z auditů v ČSÚ. Tentokrát byl zaměřen na statistiku stavebnictví. Jeho cílem bylo posoudit současný systém naplňování krátkodobých statistik.

Metodický audit měl zhodnotit změny, které vyplynuly z auditu z roku 2004, a posoudit soudržnost základních ukazatelů krátkodobé statistiky stavebnictví s dalšími ekonomickými indikátory. Měl také zjistit, jak jsou naplňovány potřeby interních i externích uživatelů statistiky.
Složení auditorské skupiny bylo velmi pestré – byli v ní zástupci z akademické sféry (z Vysoké školy ekonomické), státní správy (z Českého statistického úřadu a z Ministerstva pro místní rozvoj), odborných organizací (ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a ze společnosti ÚRS Praha, a. s.) a zástupci stavebních společností.
Auditorská skupina byla ustanovena v květnu 2018. Po prostudování všech materiálů, které jí předal auditovaný útvar, a vysvětlení nejasností byla v únoru 2019 dokončena závěrečná zpráva o metodickém auditu. Auditoři konstatovali, že opatření navržená v závěrech metodického auditu statistiky stavebnictví z roku 2004 byla z velké části realizována. Statistika stavebnictví zabezpečovaná Českým statistickým úřadem je prováděna plně v souladu s nařízeními a doporučeními Eurostatu a zcela vyhovuje potřebám interních i externích uživatelů. Auditorská skupina ocenila ochotu a odbornost zaměstnanců ČSÚ při poskytování statistických informací z oblasti stavebnictví. Zpráva auditorů obsahovala i doporučení ke zkvalitnění statistiky stavebnictví. Auditovaný útvar je přijal a navrhl opatření, jejichž část už splnil a na dalších spolupracuje s ostatními útvary ČSÚ.