Spotřeba ovoce a zeleniny v Evropské unii

Pravidelná konzumace ovoce a zeleniny je obecně považována za důležitou součást zdravé a vyvážené stravy. Podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) by dospělí jedinci měli kromě brambor a dalších škrobových hlíz zkonzumovat denně alespoň 400 g ovoce a zeleniny.

Ideálně by ovoce či zelenina měly být součástí kaž­dého z pěti denních jídel. Podle informací z Eurostatu však v zemích Evropské unie toto doporučení naplňuje jen zhruba sedmina (14 %) populace starší 15 let. Více než třetina (34 %) se tímto doporučením neřídila vůbec.
Denní spotřeba ovoce a zeleniny se značně liší mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie. Mezi obyvateli Rumunska jich bezmála dvě třetiny (65 %) neměly ovoce či zeleninu denně na talíři, v Belgii byl podíl těch, kteří tyto druhy potravin nevyhledávali, jen 16%. Na druhé straně plnit doporučení WHO se dařilo každému třetímu občanu Velké Británie, čtvrtině Dánů a Nizozemců, ale jen každému dvacátému obyvateli Rumunska či Bulharska.

Sedmina vysokoškolaček jí zeleninu či ovoce pětkrát denně

Míra konzumace ovoce a zeleniny byla podle zjištění Eurostatu také závislá na dosažené úrovni vzdělání. S růstem vzdělání se také zvyšovalo množství a četnost výskytu ovoce a zeleniny na stolech jednotlivých respondentů starších 15 let. Celkově v EU jedlo alespoň pět porcí denně 19 % vysokoškoláků, mezi lidmi se základním vzděláním byl jejich podíl o 8 procentních bodů nižší. Nejméně ovoci a zelenině holdovali muži se středoškolským vzděláním. Mezi nimi je jen necelá desetina těch, kteří jedí čerstvou či vařenou zeleninu, resp. ovoce v pěti jídlech denně. Mezi muži vysokoškoláky je tento podíl 13,9 %. Ženy jsou na tom lépe, z těch, které mají základní vzdělání, jich má sedmina zeleninu či ovoce jakou součást pěti denních jídel, z vysokoškolaček je to téměř každá čtvrtá.

Spotřeba ovoce a zeleniny v Evropské unii

Mrkev? Hlavně z Velké Británie

Ovocné stromy a bobuloviny se v Evropské unii pěstují na výměře přesahující 2,3 mil. hektarů, dalších 2,1 mil. ha zaujímá zelenina. Tato rozloha je dlouhodobě stabilní.
Podle zprávy Eurostatu je ovocnářskou velmocí Španělsko (636 tis. ha, tedy 27 % celkové výměry), zelinářskou jedničkou pak Itálie (420 tis. ha, 20 % celkové výměry). Nejvýznamnějšími produkty co do sklízeného objemu jsou jablka a rajčata.
Španělsku patří v EU první místo v produkci broskví, jahod, okurek a cuket. Itálie vede ve sklizni rajčat, Polsko v produkci jablek a třešní. Jednu první příčku v druhových statistikách drží i Velká Británie. Mezi zeměmi EU je na prvním místě v produkci mrkve, která je na ostrovech velice oblíbená.
Ovocnářství je v Evropské unii více koncentrováno než zelinářství. Tři největší pěstitelé ovoce – Španělsko, Itálie a Polsko – dohromady obhospodařují 62 % výměry sadů, zatímco v produkci zeleniny na hlavní trojici – Itálii, Španělsko a Francii – připadá 49 % výměry zeleninových polí. Více ZDE a ZDE.