Zájem o stěhování do Británie ze strany Nizozemců dlouhodobě klesá

V roce 2018 se do Velké Británie přestěhovaly tři tisíce rodilých Nizozemců. To bylo nejméně od roku 2009, kdy se tímto směrem odstěhovalo 2,7 tis. osob.

Opačným směrem, tedy pro návrat do rodného Nizozemska z Velké Británie, se v roce 2018 rozhodlo 2,4 tis. osob. Od roku 2016 se počty stěhujících příliš nezměnily a stále kolísají okolo hodnoty 2,4 tis. Významnější nárůst bylo možné pozorovat v předcházejících letech, když ještě v roce 2013 se tímto směrem stěhovalo jen 1,6 tis. osob.
Počet přestěhování rodilých Britů do domovské země se podle údajů nizozemského statistického úřadu zvyšuje dlouhodobě. V roce 2008 se z Nizozemska vrátilo domů 1,3 tis. osob, v loňském roce bylo zaznamenáno 2,7 tis. návratů. Ale i tak saldo stěhování mezi Velkou Británií a Nizozemskem bylo z pohledu Nizozemska na straně rodilých Britů kladné. Počet Britů přistěhovalých do nizozemského království byl trvale vyšší než počet Britů, kteří se vrátili na ostrovy.
Ze strany Britů se zájem o život v Nizozemsku výrazněji zvyšoval již od roku 2015, tedy ještě před referendem o brexitu, které se konalo 23. června 2016. Od roku 2011 rostl jen plíživě, meziroční změna nebyla větší než 100 osob. V roce 2014 bylo zaznamenáno 4,1 tis. přistěhovalých Britů. V následujícím roce počet přistěhování vzrostl na 4,7 tis. osob a o tři roky později, v roce 2018, to bylo ještě o 1,1 tis. osob více. Více ZDE.