Bytová výstavba v roce 2018

VYDÁNÍ: 04/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V roce 2018 byla zahájena výstavba 33 121 bytů, což oproti roku 2017 představovalo 5% nárůst. Jednalo se o již pátý růst v řadě, což lze zcela jistě považovat za úspěch, i když základna z let 2012 a 2013 byla velmi nízká.

Většinu zahájených bytů tvoří byty v rodinných domech a realizují se převážně mimo hlavní město. Růst počtu zahájených bytů v rodinných domech začal v roce 2015. V roce 2018 jich bylo zahájeno 19 186, což bylo meziročně o 2,7 % více. Čtvrtina z celkového počtu bytů v rodinných domech se zahájila ve Středočeském kraji, kde byl zaznamenán meziroční růst o 2,9 %. O něco více než desetina zahájených bytů v rodinných domech se staví v Jihomoravském kraji, kde ovšem po čtyřech letech růstu došlo v roce 2018 k meziročnímu poklesu o 7,1 %. Rychlým tempem rostl počet zahájených bytů v této kategorii v Plzeňském kraji. Značný meziroční pokles nastal v roce 2018 v Olomouckém kraji a hlavně v Praze, kde byty v rodinných domech tvoří pouze necelých 12 % z celkového počtu zahájených bytů. V Praze se uplatňují především byty v bytových domech, které představují téměř dvě třetiny z celkového počtu zahájených bytů v hlavním městě. Za rok 2018 se v Praze zahájilo 2 687 bytů v bytových domech, což je meziročně o 8,0 % více. Ačkoliv v tomto segmentu aktuálně vidíme určité oživení, stále jde ve srovnání například s rokem 2015 o značný ústup.

Zahájené byty

Zahájené byty

Výstavba bytových domů se tak přesouvá do regionů. Projektů je poměrně málo, proto hodnocení meziročních změn podléhá velkým výkyvům. Lze ale konstatovat, že ve většině krajů dochází k významným meziročním růstům, například v Kraji Vysočina.
Kromě těchto hlavních kategorií výstavby se stavějí také byty v přístavbách k rodinným i bytovým domům a byty v nebytových budovách a prostorech. Byť se co do počtu jedná o menší kategorie, všechny v roce 2018 přispěly k růstu počtu zahájených bytů.

Zahájené byty v bytových domech (podíl %)

Zahájené byty v bytových domech (podíl %)

V mezinárodním srovnání si Česká republika vede dobře

Nová bytová výstavba v České republice patří v mezinárodním porovnání k těm úspěšnějším. Evropská unie jako celek vykázala za tři čtvrtletí roku 2018 spíše stagnaci, a to v obou hlavních kategoriích. V kategorii bytových domů byl zaznamenán meziroční pokles o 0,7 %, rodinné domy byly v mírném růstu meziročně o 0,8 %. Počty zahájených bytů rostou velmi rychle v Irsku, a to od roku 2015 v obou kategoriích. Stabilní dlouhodobé růsty byly zaznamenány také v Bulharsku, Španělsku, Polsku a Portugalsku. Mezi tyto státy řadíme také Českou republiku. V Německu byl dlouhodobý růst bytové výstavby přerušen v roce 2017, ale v 1. až 3. čtvrtletí 2018 můžeme opět vidět meziroční vzestup. Také na Slovensku byl rok 2017 méně úspěšný, a to v kategorii bytových domů. Tento pokles pokračoval i v následujícím roce, ve kterém ale růst bytů v rodinných domech a výsledky za samotné 3. čtvrtletí překlápějí celkový výsledek do kladných hodnot. Naopak státy, jako jsou například Turecko, Švédsko, Rakousko nebo Maďarsko, vykázaly za první pololetí roku 2018 meziroční pokles nové výstavby bytů, který většinou následoval po několika letech růstu.

Dokončené byty v krajích ČR v roce 2018

Dokončené byty v krajích ČR v roce 2018

Na rozdíl od jiných krajů počet dokončených bytů v Praze klesá

Dokončování bytové výstavby aktuálně těží z vysokého tempa zahajování v minulých letech. V roce 2018 počet dokončených bytů vzrostl téměř o pětinu. Tento růst byl nastartován v roce 2015. Zpočátku byly tahouny byty v bytových domech, nyní se více daří výstavbě rodinných domů. V nich dokončené byty rostly poměrně vysokými tempy ve všech krajích České republiky.
Byty v rodinných domech se stavějí především ve Středočeském kraji, kde se jich realizuje čtvrtina z celkového počtu. Významná je také výstavba v krajích Jihomoravském a Moravskoslezském. Díky vysokému dokončování rodinných domů roste počet všech dokončených bytů v krajích mimo Prahu. Výstavba bytů v Praze je charakteristická převahou bytových domů, které byly hojně dokončovány především v posledních čtyřech letech. Aktuálně se zdá, že zásoba rozestavěných bytů v hlavním městě dochází.
V roce 2016 byla zahájena výstavba pouze 1 707 bytů v bytových domech, což představovalo necelou polovinu z roku 2015. Praha je tak jediným krajem, kde počet dokončených bytů v roce 2018 zatím klesá.

Meziroční změna počtu zahájených bytů,  1.–3. Q 2018 (%)

Meziroční změna počtu zahájených bytů,  1.–3. Q 2018 (%)

Autor: , oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Nájemní bydlení je rozšířeno mezi chudšími domácnostmi

ilustrativní fotka

Dostupnost bydlení, vlastnického či nájemního, je klíčovou otázkou sociální politiky. Vlastní bydlení bývá považováno za určitou pojistku v případě nepříznivé životní situace. V oblastech, kde je větší část obyvatel ohrožena chudobou, také převládá nájemní bydlení.

Intenzita stavění roste již třetím rokem

Ilustrační foto

Ve stavebnictví jsme svědky vývoje, kdy počínaje koncem roku 2017 dochází k výraznému růstu stavební výroby, a to za pozvolného zpomalení růstu v odvětvích průmyslu, obchodu a služeb. Jedná se o ojedinělý úkaz a je otázkou, jak dlouho bude tento vývoj pokračovat.

Musíme všichni bydlet ve vlastním?

ilustrační foto

Před rokem 1989 se k pořízení domku dostali jen vyvolení. Dnes téměř 80 % všech domácností v České republice žije ve vlastním. Češi považují byt za majetek, který lze kdykoli prodat nebo ho předat další generaci.

Za zvýšení počtu obyvatel Prahy může migrace

ilustrativní fotka

Celkový počet obyvatel Prahy se mezi lety 2007 až 2017 zvýšil o téměř sedm procent. V absolutních číslech jde o navýšení o 82 tis. osob. Vliv na to mělo zejména přistěhování nejen Čechů, ale i cizinců.

Nejvíce mladých se stěhuje do okolí velkých měst

ilustrativní fotka

V Česku dochází k postupnému stárnutí obyvatelstva. Neustále se přitom snižuje počet a podíl mladých osob. Pracovníci krajských správ ČSÚ shromáždili ucelený soubor statistických údajů o mladé generaci, a to i v územním detailu.

Statistika stavebnictví veřejnost zajímá

Ing. Petra Cuřínová

Základním ukazatelem statistiky stavebnictví je index stavební produkce. ČSÚ ho aproximuje vývojem stavebních prací „ZSV“ a zveřejňuje pouze v indexové podobě. Svým pojetím se blíží přidané hodnotě. Slouží především k určení celkové dynamiky odvětví, neboť vychází ze stálých cen.

Za bydlení platíme pořád více

ilustrativní foto

Z celkového počtu 4,2 mil. obydlí je 55 % bytů, rodinných domů je pak 1,9 mil. Zhruba dvě třetiny bytového fondu jsou v osobním vlastnictví. Výlučné postavení ČR má Praha, kde jsou nájmy o 37 % vyšší, než je průměr ČR.