Doprava rostla nejvíce za posledních jedenáct let

VYDÁNÍ: 04/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V roce 2018 vzrostly tržby v dopravě a skladování v ČR nejvíce za posledních jedenáct let. Pokles tržeb byl zaznamenán pouze v březnu a v prosinci. Naopak nejvyšší reálný růst tržeb byl v lednu.

Za celý rok 2018 se tržby v dopravě meziročně zvýšily v běžných cenách o 6,3 %. Po přepočtu na stálé ceny tržby vzrostly o 4,6 %. K celkovému vývoji nejvíce přispěl růst tržeb o 6,3 % ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě, které zahrnují například spediční služby, služby letišť a řízení letového provozu, služby parkovišť, přístavů, železničních stanic a autobusových terminálů či manipulaci s nákladem. Nárůst tržeb pozemní a potrubní dopravy o 3,7 % ovlivnil vývoj tržeb železniční dopravy (+4,0 %), silniční dopravy (+3,8 %) a potrubní dopravy (+0,3 %). Vyšší tržby vykázala letecká doprava (+7,4 %) a vodní doprava (+16,9 %). Dvouciferný růst tržeb vodní dopravy v posledních třech čtvrtletích roku 2018 byl způsoben provozováním přepravy českými přepravci mimo území ČR. Přestože v prvním pololetí tržby poštovních a kurýrních činností vzrostly, celoročně se snížily o 2,0 %.
Tržby v sekci doprava a skladování ve 4. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostly o 2,7 %. Nejvíce se dařilo vodní dopravě (+27,5 %) a letecké dopravě (+13,4 %). Celkový růst tržeb však nejvíce ovlivnila objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava, jejíž tržby vzrostly o 2,7 %, spolu se skladováním a vedlejšími činnostmi v dopravě, jejichž tržby vzrostly o 3,2 %. Naopak tržby poštovních a kurýrních činností klesly o 5,8 %.

Index dopravních tržeb, 4. Q 2018, meziroční index, běžné ceny (očištěno od vlivu počtu pracovních dní, %)

Index dopravních tržeb, 4. Q 2018, meziroční index, běžné ceny (očištěno od vlivu počtu pracovních dní, %)

Vývoj tržeb v ČR byl pod průměrem EU28

Pro účely mezinárodního porovnání tržeb v oblasti dopravy Eurostat publikuje pouze data v běžných cenách. Ta jsou pro lepší srovnatelnost očištěna od kalendářních vlivů, tj. o nestejný počet pracovních dní. V Evropské unii při meziročním srovnání takto upravených nominálních tržeb ve 4. čtvrtletí roku 2018 podniky zabývající se dopravou a skladováním vykázaly růst tržeb o 5,5 %. Některé členské státy (v době psaní článku nebyly dostupné údaje za Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Portugalsko a Řecko) zaznamenaly ve 4. čtvrtletí růst tržeb, výjimkou byly Kypr, kde naopak došlo k poklesu o 3,2 %, a Lucembursko (–6,0 %). Dvouciferný růst vykázala Litva (+15,9 %), Maďarsko (+15,3 %) a Polsko (+12,5 %). V Česku takto upravené tržby vzrostly o 4,1 %, což bylo pod průměrem EU28. Podobný vývoj tržeb zaznamenalo i Německo (+3,5 %), Slovensko (+3,9 %) a Malta. Za celý rok 2018 se tržby v dopravě a skladování navýšily o 5,6 % (+4,1 %).

Meziroční index tržeb v dopravě v letech 2013–2018
(v běž. cenách, očištěno o prac. dny, %)

Meziroční index tržeb v dopravě v letech 2013–2018 (v běž. cenách, očištěno o prac. dny, %)

Tržby v dopravě a skladování se v EU28 navýšily o 5,6 %

V prvních třech čtvrtletích roku 2018 se v dopravě a skladování v Evropské unii tempo růstu tržeb postupně zvyšovalo ze 4,2 na 6,3 %. Ve 4. čtvrtletí se pak zpomalilo na 5,5  %. Za celý rok 2018 se tržby v dopravě a skladování navýšily o 5,6 %. Žádný z členských států stejně jako v přecházejícím roce nevykázal pokles tržeb. Nejvíce rostly tržby v Litvě (+17,9 %), v Maďarsku (+13,7 %), v Polsku (+11,5 %), v Bulharsku (+10,5 %) a v Estonsku (+10,1 %). Z pětice největších ekonomik v oblasti dopravy vzrostly tržby nejvíce Velké Británii o 6,8 %, dále Francii o 5,5 %, Španělsku o 5,3 %, Německu o 3,9 % a Itálii o 1,9 %. České republice se tržby za dopravu a skladování zvýšily o 6,2 %. Sousední státy s výjimkou výše zmíněného Polska vykázaly nižší růst tržeb než Česko – v Německu rostly o 3,9 %, na Slovensku o 5,0 % a v Rakousku o 5,7 %.

Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

U kratších vzdáleností vede MHD, u delších železnice

V roce 2017 obyvatelé ČR častěji cestovali veřejnou dopravou než osobními automobily. Zhruba 55 % cest realizovali prostřednictvím veřejné dopravy, ať už městské hromadné dopravy, autobusové, železniční, letecké či vodní dopravy. Ve veřejné dopravě byly nejčastěji využívány prostředky městské hromadné dopravy.

V dopravě se daří všem

Ilustrační foto

Za celý rok 2017 se tržby v dopravě a skladování ve vybraných státech Evropské unie navýšily o 5,9 %. Žádná ze zemí nevykázala pokles, což se stalo poprvé od roku 2007.

Tržby ve službách zrychlují

Ilustrační foto

V 1. čtvrtletí 2017 se růst tržeb v zemích EU zrychlil. Vyšší meziroční tempo růstu bylo naposledy v předkrizovém roce 2008.

Růst tržeb v dopravě přetrvává

Ilustrační foto

Růst tržeb v dopravě v ČR za rok 2016 byl ovlivněn především vývojem ve 2. a 4. čtvrtletí. Ve 2. čtvrtletí tržby ve stálých cenách vzrostly o 2,6 % a ve 4. čtvrtletí o 2,2 %.

Tržby ve službách se vrátily k růstu

ilustrativní foto

Po poklesu v předchozím čtvrtletí se v ČR ve 3. čtvrtletí 2016 tržby v běžných cenách v odvětví služeb meziročně zvýšily.

Tržby v dopravě v Česku za rok 2015 stagnovaly

ilustrativní obrázek

Po předchozích pěti letech růstu se vloni tržby v dopravě a skladování dostaly pod unijní průměr. ČSÚ informuje, že růst však vykázala pozemní a potrubní doprava.

Tržby v dopravě rostly

ilustrační foto

Již pátým rokem rostly v Česku tržby v dopravě. Třetí rok v řadě překročily průměr EU28. V roce 2014 se meziročně zvýšily o 3,9 %.

Služby ve znamení růstu

ilustrativní obrázek

V 1. čtvrtletí 2014 se tržby v běžných cenách v odvětví služeb zvyšovaly jak v Česku, tak i v rámci celé EU28. Na růstu v ČR se podílela zejména odvětví dopravy a skladování a administrativních a podpůrných služeb.

Tržby v dopravě rostly především koncem roku

ilustrační foto

Růst tržeb v dopravě se v průběhu roku 2013 postupně zvyšoval. Nejvyššího meziročního růstu tržeb v běžných cenách, nejen ve 4. čtvrtletí, ale i za celý rok, dosáhla doprava v prosinci, což bylo ovlivněno nízkou základnou v předchozím roce.