Intenzita stavění roste již třetím rokem

VYDÁNÍ: 04/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Ve stavebnictví jsme svědky vývoje, kdy počínaje koncem roku 2017 dochází k výraznému růstu stavební výroby, a to za pozvolného zpomalení růstu v odvětvích průmyslu, obchodu a služeb. Jedná se o ojedinělý úkaz a je otázkou, jak dlouho bude tento vývoj pokračovat.

Růst ekonomiky bez růstu produkce ve stavebnictví je možný pouze krátkodobě. Role stavebnictví je v mnoha směrech nezastupitelná. Ekonomika potřebuje stavební objekty k běžnému fungování, natož pak k ekonomickému růstu.
Odvětví stavebnictví, které se zabývá jednak výstavbou stavebních objektů a jednak jejich údržbou a opravami, se v národní ekonomice podílí na tvorbě hrubého domácího produktu obvykle 5 až 9 %. Záleží na tom, v jaké fázi ekonomického vývoje se ekonomika nachází. Pokud se k odvětví stavebnictví přiřadí činnosti s ním bezprostředně související, jako jsou například výroba a těžba stavebních hmot včetně částí sklářského a hutního průmyslu, projektování staveb včetně inženýrských, architektonických a geologických činností, pak se hovoří o „stavebním komplexu“.

Stavebnictví citlivě reaguje na změny

Stavebnictví je odvětvím, které citlivě reaguje na ekonomické cykly. Přispívá k růstu v období konjunktury, v obdobích poklesu hospodářské aktivity – recese – intenzita stavění obvykle klesá. To platilo v období růstu v letech 2005 až 2008 i v období poklesu v letech 2009 až 2013. Od roku 2017 intenzita stavění zase roste.
Vývoj ve stavebnictví byl v tržní ekonomice výrazným signálem jako předzvěst konjunktury či recese. V současnosti, kdy v tržní ekonomice funguje řada regulací (dotace, regulované ceny, administrativní zákazy apod.) a jejich rozsah spíše roste, pak význam signální informace vývoje stavebnictví klesá.
Stavební výroba i na počátku roku 2019 navazuje na předcházející výrazný růst. Pro léta 2019 a 2020 je dostatek stavebních zakázek a je pokryto i jejich financování. Limitujícím faktorem je v současnosti trh práce. Na stavebnictví doléhá nedostatek řemeslníků, zejména elektrikářů, klempířů, instalatérů, pokrývačů apod. Ten omezuje nejen kapacitu stavění, ale je i nebezpečím pro kvalitu stavebních prací a dodávek.

Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách, 1/2006–3/2019 (bazické indexy)

Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách, 1/2006–3/2019 (bazické indexy)

Bytový problém je v celé Evropě

Ve struktuře stavebních prací zaujímá významný podíl (asi 20 %) výstavba bytových objektů – bytových a rodinných domů. V současné době se hovoří poněkud expresivně o bytové krizi, a to nejen v Česku, ale i ve většině evropských zemí. O krizi se přímo hovořit nedá, ale že se Česko a Evropa potýkají s bytovým problémem, je nepochybné. Je třeba si přiznat, že dosavadní mechanismy působící v oblasti bytové výstavby řeší otázky bydlení pouze částečně.
Je to jednak proto, že v bydlení jde o propojení investiční činnosti (náklady na pořízení bytu) a běžného užívání bytu (náklady na provoz bytu), a jednak proto, že nedokážeme dostatečně dosahovat souladu mezi majetkovou strukturou společnosti a strukturou bytového fondu (vlastnické byty v bytových a rodinných domech, družstevní byty, podnikové byty, byty ve vlastnictví obcí). Výsledkem je nedostatek cenově dostupných bytů.

Autor: , sekce produkčních statistik
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Technická vybavenost nově dokončených bytů se stále zlepšuje

Ze všech bytů dokončených v roce 2017 jich na zemní plyn byla připojena skoro polovina, na kanalizační síť více než 82 %. Vzrostla i obytná a užitková plocha bytů. Nejvíce se dokončilo čtyř- a pětipokojových bytů.

Stavebnictví je indikátorem vývoje ekonomiky

Stavební produkce se považuje za indikátor vývoje ekonomiky. Vzestup stavební produkce je závislý také na politických rozhodnutích, a to jak v oblasti veřejných zakázek financovaných ze státního a obecních rozpočtů, tak v oblasti legislativy, daní, sociální politiky apod.

Bytová výstavba v roce 2018

Ilustrační foto

V roce 2018 byla zahájena výstavba 33 121 bytů, což oproti roku 2017 představovalo 5% nárůst. Jednalo se o již pátý růst v řadě, což lze zcela jistě považovat za úspěch, i když základna z let 2012 a 2013 byla velmi nízká.

Nájemní bydlení je rozšířeno mezi chudšími domácnostmi

ilustrativní fotka

Dostupnost bydlení, vlastnického či nájemního, je klíčovou otázkou sociální politiky. Vlastní bydlení bývá považováno za určitou pojistku v případě nepříznivé životní situace. V oblastech, kde je větší část obyvatel ohrožena chudobou, také převládá nájemní bydlení.

Za zvýšení počtu obyvatel Prahy může migrace

ilustrativní fotka

Celkový počet obyvatel Prahy se mezi lety 2007 až 2017 zvýšil o téměř sedm procent. V absolutních číslech jde o navýšení o 82 tis. osob. Vliv na to mělo zejména přistěhování nejen Čechů, ale i cizinců.

Nejvíce se prodávají stavební pozemky

ilustrativní fotka

Na konci loňského roku vydal ČSÚ publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí. Data za byty, rodinné domy, stavební pozemky a bytové domy dostávají každý měsíc statistici z daňových přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí od finančních úřadů.

S růstem ekonomické úrovně stoupá míra zadlužení

ilustrativní fotka

Tématem březnového vydání jsou dluhy. Redakce časopisu Statistika&My oslovila analytiky a zeptala se jich, co si myslejí o životě na dluh.

Statistika stavebnictví veřejnost zajímá

Ing. Petra Cuřínová

Základním ukazatelem statistiky stavebnictví je index stavební produkce. ČSÚ ho aproximuje vývojem stavebních prací „ZSV“ a zveřejňuje pouze v indexové podobě. Svým pojetím se blíží přidané hodnotě. Slouží především k určení celkové dynamiky odvětví, neboť vychází ze stálých cen.

Za bydlení platíme pořád více

ilustrativní foto

Z celkového počtu 4,2 mil. obydlí je 55 % bytů, rodinných domů je pak 1,9 mil. Zhruba dvě třetiny bytového fondu jsou v osobním vlastnictví. Výlučné postavení ČR má Praha, kde jsou nájmy o 37 % vyšší, než je průměr ČR.

Vývoj indexů cen nových bytů v Praze nepřekvapuje, ceny rostou

ilustrativní fotka

Ceny nových bytů v Praze sleduje ČSÚ již přes deset let. Poprvé je začal zveřejňovat v polovině června 2011. Úřad pravidelně publikuje index čtvrtletně 75. den po skončení kalendářního období.

Čtyři pětiny domácností jsou zatepleny

ilustrativní fotka

Nejčastěji s úsporou tepla pomáhají domácnostem nová okna. Energeticky méně náročné jsou domy postavené po roce 1991.