Stavebnictví je indikátorem vývoje ekonomiky

VYDÁNÍ: 04/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Stavební produkce se považuje za indikátor vývoje ekonomiky. Vzestup stavební produkce je závislý také na politických rozhodnutích, a to jak v oblasti veřejných zakázek financovaných ze státního a obecních rozpočtů, tak v oblasti legislativy, daní, sociální politiky apod.

Stavebnictví má široké vazby na straně vstupů, kde přejímá produkty řady dalších výrobních odvětví národního hospodářství, ale i na straně výstupů, neboť je dodavatelem stavebních děl pro výrobní i nevýrobní sféru, občany, instituce a další uživatele.
Základním ukazatelem statistiky stavebnictví je index stavební produkce. Při jeho výpočtu ČSÚ vychází z vývoje stavebních prací provedených vlastními zaměstnanci podniku. To eliminuje problém započítávání subdodávek a nestavebních prací, jako jsou například průmyslové výroby, obchodní a dopravní služby. Index slouží především k určení celkové dynamiky odvětví, protože vychází ze stálých cen. Odhad vývoje indexu stavební produkce komplikují nepravidelné zálohové platby a také velký počet i podíl osob samostatně výdělečně činných. Protože není možné za všechny řemeslníky získat informace přímo, musí si ČSÚ vystačit s administrativními zdroji dat.
Specifickým výsledkem stavební činnosti je bytová výstavba. V oblasti bytové výstavby zjišťuje Český statistický úřad množství naturálních ukazatelů, jako jsou počty budov a bytů v nich, rozlohy podlahové plochy, typy konstrukcí, a také je dovedeme umístit až na úroveň katastru. K tomu mu pomáhá propojení na registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).

Autor: , oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Nájemní bydlení je rozšířeno mezi chudšími domácnostmi

ilustrativní fotka

Dostupnost bydlení, vlastnického či nájemního, je klíčovou otázkou sociální politiky. Vlastní bydlení bývá považováno za určitou pojistku v případě nepříznivé životní situace. V oblastech, kde je větší část obyvatel ohrožena chudobou, také převládá nájemní bydlení.

Intenzita stavění roste již třetím rokem

Ilustrační foto

Ve stavebnictví jsme svědky vývoje, kdy počínaje koncem roku 2017 dochází k výraznému růstu stavební výroby, a to za pozvolného zpomalení růstu v odvětvích průmyslu, obchodu a služeb. Jedná se o ojedinělý úkaz a je otázkou, jak dlouho bude tento vývoj pokračovat.

Musíme všichni bydlet ve vlastním?

ilustrační foto

Před rokem 1989 se k pořízení domku dostali jen vyvolení. Dnes téměř 80 % všech domácností v České republice žije ve vlastním. Češi považují byt za majetek, který lze kdykoli prodat nebo ho předat další generaci.

Za zvýšení počtu obyvatel Prahy může migrace

ilustrativní fotka

Celkový počet obyvatel Prahy se mezi lety 2007 až 2017 zvýšil o téměř sedm procent. V absolutních číslech jde o navýšení o 82 tis. osob. Vliv na to mělo zejména přistěhování nejen Čechů, ale i cizinců.