Výběr statistických zajímavostí ze světa

VYDÁNÍ: 04/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Zájem o stěhování do Británie ze strany Nizozemců dlouhodobě klesá. Prvorodičky v Evropské unii stárnou dál. Chcete si dát ve Švédsku pizzu? Pravděpodobně bude od cizince

Zájem o stěhování do Británie ze strany Nizozemců dlouhodobě klesá

V roce 2018 se do Velké Británie přestěhovaly tři tisíce rodilých Nizozemců. To bylo nejméně od roku 2009, kdy se tímto směrem odstěhovalo 2,7 tis. osob.

Opačným směrem, tedy pro návrat do rodného Nizozemska z Velké Británie, se v roce 2018 rozhodlo 2,4 tis. osob. Od roku 2016 se počty stěhujících příliš nezměnily a stále kolísají okolo hodnoty 2,4 tis. Významnější nárůst bylo možné pozorovat v předcházejících letech, když ještě v roce 2013 se tímto směrem stěhovalo jen 1,6 tis. osob.
Počet přestěhování rodilých Britů do domovské země se podle údajů nizozemského statistického úřadu zvyšuje dlouhodobě. V roce 2008 se z Nizozemska vrátilo domů 1,3 tis. osob, v loňském roce bylo zaznamenáno 2,7 tis. návratů. Ale i tak saldo stěhování mezi Velkou Británií a Nizozemskem bylo z pohledu Nizozemska na straně rodilých Britů kladné. Počet Britů přistěhovalých do nizozemského království byl trvale vyšší než počet Britů, kteří se vrátili na ostrovy.
Ze strany Britů se zájem o život v Nizozemsku výrazněji zvyšoval již od roku 2015, tedy ještě před referendem o brexitu, které se konalo 23. června 2016. Od roku 2011 rostl jen plíživě, meziroční změna nebyla větší než 100 osob. V roce 2014 bylo zaznamenáno 4,1 tis. přistěhovalých Britů. V následujícím roce počet přistěhování vzrostl na 4,7 tis. osob a o tři roky později, v roce 2018, to bylo ještě o 1,1 tis. osob více. Více ZDE.

Prvorodičky v Evropské unii stárnou dál

Průměrný věk žen při narození prvního dítěte se v zemích Evropské unie mezi lety 2013 a 2017 zvýšil, a to z 28,7 na 29,1 roku.

Prvorodičky v Evropské unii stárnou dál

K nárůstu průměrného věku prvorodiček došlo ve všech státech Unie. V České republice se věk žen, které poprvé rodily, zvýšil jen o desetinu roku na 28,2 roku. Na Slovensku a ve Švédsku byl zaznamenán nárůst o 0,2 roku na 27,1, resp. 29,3 roku. Vůbec nejstarší byly v průměru prvorodičky v Itálii (31,1 roku). Hranici 30 let překonaly také ve Španělsku (30,9), v Lucembursku (30,8), v Řecku (30,4) a v Irsku (30,3). Ženy, které rodily poprvé, byly v průměru mladší 27 let ve třech unijních státech. Nejmladší byly novopečené maminky v Bulharsku (26,1 roku), dále v Rumunsku (26,5) a nakonec v Lotyšsku (26,9). Více ZDE.

Chcete si dát ve Švédsku pizzu? Pravděpodobně bude od cizince

Téměř osm z deseti zaměstnanců rychlého občerstvení se podle údajů švédského statistického úřadu narodilo v zahraničí.

Chcete si dát ve Švédsku pizzu? Pravděpodobně bude od cizince

Podle švédské klasifikace zaměstnání pracovalo v království v roce 2017 v různých druzích podniků rychlého občerstvení 3 600 zaměstnanců, z nich bylo 79 % cizinců. V této kategorii byl tak vůbec nejvyšší podíl pracujících cizinců mužů. Ženy cizinky pak výrazně převažovaly v takových profesích, jako jsou chůvy či pomocnice v domácnostech. Z deseti pracujících žen v této skupině bylo sedm narozených v cizině. Ze tří tisíc ve Švédsku evidovaných překladatelů a tlumočníků bylo 59 % cizího původu. Také mezi 9,7 tis. studenty postgraduálních programů měla většina (51 %) rodiště mimo Švédsko. Zastoupení cizinců v pomocných profesích v kancelářích a v kuchyních bylo rozdílné. V prvně jmenovaných bylo mezi pracovníky 57 % cizinců, mezi pomocným kuchyňským personálem bylo cizinců o 18 p. b. méně. Celkový podíl cizinců mezi zaměstnanými ve věku 16–64 let byl 17 %. Více ZDE.

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.