Data pro měření udržitelného rozvoje

Na třetí setkání statistiků pro cíle udržitelného rozvoje se sjelo 80 odborníků z členských zemí Evropské hospodářské komise a z dalších států.

Setkání statistiků, kterého se zúčastnila i zástupkyně ČSÚ, se uskutečnilo v polovině dubna ve švýcarské Ženevě pod záštitou Evropské hospodářské komise OSN. Cílem jednání bylo 17 cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030.
Odborníci si předávali zkušenosti s koordinací sběru statistických a nestatistických ukazatelů v jednotlivých zemích, představovali své národní indikátory a jednali o možnostech prezentace dat. Shodli se na potřebě vytvořit statistickou publikaci o 244 celosvětově odsouhlasených indikátorech Agendy 2030. Další zasedání statistiků se uskuteční za rok v Budapešti v Maďarsku.