Krajiny Vyšehradskej skupiny: Vybrané indikátory udržateľného rozvoja Agendy 2030

Publikace přináší prostřednictvím vybraných indikátorů Agendy 2030 pohled na pokrok, kterého dosáhly země Visegrádské skupiny. Statistické údaje jsou prezentované s využitím vizualizačních prvků a krátkých analytických textů.

Jednou z cílových oblastí je zdraví a kvalitní život. Ve srovnání s rokem 2017 se v Evropské unii střední délka života při narození zvýšila u mužů o 2,2 roku a u žen o 1,4 roku. Ve všech zemích V4 byl nárůst naděje dožití při narození ve sledovaném období vyšší, než činil průměr EU. Na Slovensku se mezi lety 2007 a 2016 zvýšila střední délka života při narození u mužů o 3,2 roku na 73,8 roku, u žen pak o 2,3 roku na 80,7 roku. Rozdíl ve střední délce života mužů a žen se pohyboval od 6,0 roku v Česku po 8,1 roku v Polsku. Vice ZDE.