Singstat: Co je to Giniho koeficient

Statistický úřad Singapuru pro své uživatele připravuje sérii videí, v nichž vysvětluje různé pojmy, které statistici používají. Jeden z prvních dílů je věnován Giniho koeficientu.

Giniho koeficient je číselná charakteristika diverzifikace. Uplatňuje se v ekonomii, kde poměřuje rovnost bohatství mezi jednotlivci na stupnici od 0 do 1. Giniho koeficient představuje číselné vyjádření odklonu Lorenzovy křivky (té se věnuje jiný díl) od křivky dokonalého rozdělení důchodů. Čím je hodnota blíže k 0, tím se rozdělení důchodů domácností blíží absolutně rovnostářskému, což znamená, že v důchodech nejsou příliš velké rozdíly. Jestliže by ve společnosti bylo dokonalé rozdělení důchodů, byla by plocha mezi Lorenzovou křivkou a křivkou dokonalé rovnosti nulová a Giniho koeficient by se rovnal 0. Koeficient blížící se k hodnotě 1 by poukazoval na stav absolutní nerovnosti. Společnost s vyšším Giniho indexem je charakteristická velkými rozdíly v příjmech. V případě absolutní nerovnosti, tj. kdyby všechen důchod měl nejbohatší jednotlivec, by hodnota Giniho koeficientu byla rovna 1. Více ZDE.