V Nizozemsku má nadváhu čtvrtina dospělých ve věku 18–24 let

V roce 2018 bylo v Nizozemsku ve věku 2 až 24 let 16 % osob, jejichž hmotnost byla vyšší, než by odpovídalo normálu v dané věkové skupině. Oproti roku 2000 tento podíl narostl o 3 p. b. Přímo obézních byla v této věkové skupině 3 % a nadváhu mělo 13 %.

Ve věkových skupinách 2–8 a 9–17 let byl podíl dětí s vyšší tělesnou hmotností stejný (13 %), avšak lišilo se zastoupení těch, které již spadaly do kategorie obézních. Mezi dětmi nejvýše osmiletými činil jejich podíl 3,8 %, ve starší skupině pak jen 2,3 %. Z mladých dospělých ve věku 18–24 let pak měl nadváhu či byl obézní každý čtvrtý člověk (20,8 % mělo nadváhu a 3,3 % již trpělo obezitou).
Vyšší tělesná hmotnost či obezita se častěji vyskytovala u dětí a mladých dospělých, jejichž rodinné kořeny jsou mimo západní Evropu. V této skupině měl nadváhu každý pátý a každý 20. byl obézní. Přistěhovalci ze zemí západní Evropy měli ve sledovaných kategoriích mezi sebou 10,3 % osob s nadváhou a 3,6 % obézních. Mezi rodilými Nizozemci byl podíl obézních nejnižší (2,3 %) a jen mírně vyšší hmotnost mělo 11,4 % mladších 25 let.
Přitom z faktu o vyšším údaji na váze byl nešťastný jen každý třetí, třetině osob to bylo lhostejné a zbylá třetina vyjadřovala se svou hmotností spokojenost. Mezi muži byl podíl spokojených s nadváhou vyšší než mezi ženami (46, resp. 23 %). I ve skupině osob se zdravou tělesnou hmotností byli muži těmi spokojenějšími (83, resp. 72 %). Více ZDE.