Výdělek lékařů přesáhl 55 000

Mediánový výdělek lékařů v roce 2017 činil přes 55 000 Kč za měsíc, od roku 2012 se zvýšil o 9 000. U všeobecných sester a porodních asistentek byl ve stejném období nárůst o zhruba 7 000 na 31 500. Nejvíce, přes 35 000, vydělávaly sestry v Plzeňském kraji a v Praze, naopak nejméně ve Zlínském kraji.

V zaměstnaneckém poměru pracovalo v roce 2017 v tuzemském zdravotnictví 26 tis. lékařů, 21 tis. všeobecných sester a porodních asistentek se specializací a 58 tis. všeobecných sester a porodních asistentek bez specializace.
Mediánový výdělek lékařů dosáhl v roce 2017 částky 55 283 Kč, což byl více než dvojnásobek mediánu platů a mezd všech zaměstnanců v České republice, který činil 26 843 Kč. Při porovnávání výdělků lékařů s ostatními zaměstnanci je ovšem nutné brát v potaz, že všichni lékaři mají vysokoškolské vzdělání. Z tohoto pohledu pak již nejsou mzdy lékařů tak výrazně nad průměrem a představují 146 % mediánu mezd všech zaměstnanců s magisterským či doktorským vzděláním.

Medián mezd a platů lékařů v letech 2012–2017 (Kč)

Medián mezd a platů lékařů v letech 2012–2017 (Kč)

Výše výdělků lékařů se napříč republikou výrazně liší

Nejvyšší medián mezd a platů nemají, na rozdíl od mnoha jiných profesí, lékaři v Praze, ale v Královéhradeckém kraji. V roce 2017 šlo o 63 200 Kč. Praha se dělí o druhé místo spolu s Moravskoslezským krajem, tam lékaři vydělávali 58 300. Na opačném konci žebříčku se umístili lékaři ve Středočeském kraji, kteří pobírali o zhruba 21 000 méně než jejich královéhradečtí kolegové.
Od roku 2012 vzrostl mediánový výdělek vše­obecných sester a porodních asistentek o 7 000 Kč, v roce 2017 činil měsíčně 31 464. Všeobecné sestry tak vydělávaly 110 % mediánu mezd všech zaměstnaných žen s vyšším odborným nebo bakalářským vzděláním. Z hlediska regionální diferenciace na tom byly nejlépe sestry v krajích Plzeňském a v hlavním městě Praze s mediánem mezd přes 35 000 Kč. Nejméně vydělávaly sestry ve Zlínském kraji s necelými 27 000.
Další informace naleznete v publikaci Českého statistického úřadu, která se nazývá Odměňování zdravotnických pracovníků. Ta byla zpracována na základě údajů Informačního systému o průměrném výdělku Ministerstva práce a sociálních věcí. Více ZDE.

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost