Informační společnost v číslech

VYDÁNÍ: 05/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V českých domácnostech klesá kvůli masově rozšířenému užívání mobilních telefonů počet „bytových“ pevných linek. Zatímco v roce 2000 jich v ČR byly ještě téměř 3 mil., o 17 let později – v roce 2017 – čítal jejich počet jen 350 tis.

Na konci března vydal ČSÚ svou pravidelnou publikaci Informační společnost v číslech 2019. Prostřednictvím oficiálních statistických dat mapuje využívání informačních a komunikačních technologií v Česku a v dalších zemích Evropské unie.
Nejnovější data se týkají především využití internetu ze strany občanů, podniků, ve veřejné správě či v oblasti vzdělávání nebo zdravotnictví. Dále je věnován prostor statistikám o telekomunikační a internetové infrastruktuře. Každá kapitola obsahuje metodologický úvod s informacemi o zdrojích dat a s vysvětlivkami pojmů. Kromě podrobných dat za Českou republiku je u většiny ukazatelů k dispozici odpovídající mezinárodní srovnání.

Provolali jsme pět a půl minuty denně

V první kapitole se například dozvíte, že Česko patří v Evropě mezi země s nejnižším počtem účastníků hlasových služeb v pevné telefonní síti na 100 obyvatel. V českých domácnostech klesá především počet „bytových“ pevných linek – z 2,7 mil. v roce 2000 na 350 tis. v roce 2017. Nahradily je mobilní telefony. Věděli jste, že v ČR v roce 2017 provolal průměrně každý obyvatel z mobilní telefonní sítě zhruba dva tisíce minut, tedy více než 5,5 minuty denně?
Ve druhé kapitole věnované rozšíření ICT v domácnostech se dočtete, že došlo k přechodu od nepřenosných zařízení (stolní počítač, pevná linka) k přenosným a mobilním zařízením. V roce 2018 vlastnily přenosný počítač již dvě třetiny českých domácností oproti jedné třetině v roce 2011.
Nejrozsáhlejší kapitola o využívání ICT jednotlivci vás seznámí například s tím, že osoby starší 65 let stále preferují tlačítkový mobilní telefon. V roce 2018 jej používaly více než tři čtvrtiny z nich. Naopak téměř všichni mladí lidé ve věku 16 až 29 let používají chytrý telefon, na sociálních sítích je jich 95 % a 60 % z nich hraje hry na internetu. Věděli jste, že internetové bankovnictví se v Česku těší větší oblibě než v průměru EU? Oproti průměru Evropské unie, 54 %, jej v ČR využívá 62 % osob ve věku 16 až 74 let.

Jednotlivci v zemích EU používající internetové bankovnictví, 2018

Jednotlivci v zemích EU používající internetové bankovnictví, 2018

Polovina zaměstnanců pracuje na počítači

Ve čtvrté kapitole Podniky a ICT zjistíte, že v odvětví zpracovatelského průmyslu používala v roce 2018 již více než polovina velkých subjektů průmyslové roboty. Český zpracovatelský průmysl příliš nezaostává ani ve využívání 3D tisku. Zajímavým zjištěním ČSÚ je také podíl zaměstnanců využívajících v práci počítač – ten v roce 2018 poprvé překročil 50% hranici.
Kapitola o rozvoji eGovernmentu mapuje například síť kontaktních míst Czech POINT a jejich využívání. Zde se dozvíte, jak využívané jsou datové schránky a elektronická daňová přiznání. Věděli jste, že v roce 2018 si datovou schránku zřídilo 28 tis. občanů a v rámci rozhraní Czech POINT@home bylo získáno téměř 7 000 výpisů z trestního rejstříku?
Do kapitoly věnující se využívání ICT v oblasti vzdělávání byly mimo jiné zařazeny údaje o stáří počítačů dostupných žákům českých škol. Zjistíte zde také, že ICT obory studovalo na vysokých školách v ČR 17 tis. mužů, ale jen tři tisíce žen. Máte představu o tom, kolik je v Česku ICT specialistů a jaké jsou jejich mzdy? Všechny tyto údaje naleznete v této kapitole.
Dalším tématem, které publikace sleduje, je využívání internetu v oblasti zdravotnictví. Přináší například informace o tom, že v roce 2017 předepisovaly léky elektronicky dvě třetiny samostatných ordinací lékařů v ČR, nejčastěji praktičtí lékaři pro dospělé a gynekologové. Využívání možnosti on-line objednání nebo konzultací na webových stránkách zdravotnických zařízení Češi zatím příliš nevyužívají.

Autor: , oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Češi se do počítačových kurzů nehrnou

V roce 2018 se v oblasti výpočetní techniky vzdělávalo 28 % Čechů, nejvíce studenti (53 %) a zaměstnaní (35 %). Nejčastěji si zvyšovali svoje znalosti samostudiem, oficiální kurzy navštěvovali poměrně málo.

Ve využívání internetu jsou si Češi a Slováci podobní

ilustrativní fotka

V únoru uběhlo 26 let od významného milníku v oblasti komunikačních technologií na území bývalého Československa. Náš společný stát byl dne 13. února 1992 slavnostně připojen k síti internet.

„Ajťáci“ chybějí dvěma třetinám firem

ilustrativní fotka

Poptávka po ICT odbornících se rok od roku zvyšuje. Za poslední dva roky stoupl podíl firem, které měly problémy s obsazením volných míst, o osm procentních bodů. Situaci jim neusnadňují ani nadprůměrné platy, které ICT pracovníci pobírají.

Investují už všechny sektory

Ilustrační foto

I když byl ve 2. čtvrtletí 2018 meziroční přírůstek HDP nižší než v roce 2017, česká ekonomika stále roste. Růst podporuje jak spotřeba domácností i vlády, tak zahraniční poptávka a investiční aktivita. Příslib budoucí prosperity pak přinášejí kapitálové výdaje.

Ordinaci bez počítače už skoro nikde nenajdete

ilustrativní fotka

Jen necelá čtyři procenta českých lékařů nemají ve své samostatné ordinaci k dispozici počítač. Stejně jako v předcházejících letech nabízeli on-line služby nejčastěji gynekologové. Největší rezervy ve využívání informačních technologií mají zubaři.

Největší digitální propast je na Vysočině

ilustrativní obrázek

Zatímco ve skupině mladých do 25 let jsou on-line téměř všichni (97 %), podíl seniorů nad 65 let, kteří užívají internet alespoň jednou týdně, je zatím 27 %.

Stále častěji jednáme s úřady on-line

Ilustrační obrázek

Více než třetina obyvatel ČR využila v roce 2017 při jednání s úřady internet. O něco menší podíl jednal on-line také se školami, lékaři či knihovnami. Při vyplňování formulářů ale stále téměř polovina Čechů preferovala osobní kontakt na úřadě.

Snižovat náklady se daří hlavně v ICT službách

Mgr. Radoslav Bulíř

Radoslav Bulíř je zkušeným manažerem, který bdí nad rozpočtem Českého statistického úřadu. Od roku 2015 je ředitelem sekce ekonomické a správní. Jeho hlavními úkoly jsou rozpočtové zabezpečení činnosti ČSÚ, zadávání veřejných zakázek, správa budov a koordinace ICT infrastruktury.

České firmy zaostávají ve využívání sociálních sítí

Ilustrační foto

I když mezi roky 2013 a 2014 vzrostl v naší republice počet podniků, které aktivně využívají sociální sítě (tj. mají zde vlastní účet nebo profil), v porovnání s evropskými zeměmi máme co dohánět. V aktivním využívání sociálních sítí zaostávají české podniky za většinou členských zemí Evropské unie. Za námi se v evropském žebříčku umístily jen Rumunsko, Polsko a Lotyšsko.