Vloni se v Česku ubytovalo přes 21 mil. hostů

VYDÁNÍ: 05/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Na konci března zveřejnil Český statistický úřad definitivní údaje o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení za rok 2018. Také loňský rok byl pro podnikatele v ubytovacích službách velmi úspěšný. Oproti roku 2012 se počet hostů zvýšil o 6 mil., tj. o 40 %.

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení roste nepřetržitě již několik let. V roce 2018 se v ČR ubytovalo přes 21 mil. hostů a počet přenocování překročil 55 mil. nocí. V relativním vyjádření se počet příjezdů meziročně zvýšil o 6,2 % a počet přenocování byl o 4,3 % vyšší než v roce 2017.
V loňském roce přijelo do sledovaných ubytovacích zařízení celkem 21,2 mil. hostů, což byl nejlepší výsledek v historii ubytovací statistiky. Návštěvnost se kontinuálně zvyšuje již několik let. Ve srovnání s rokem 2012 byly loňské počty hostů vyšší o 6 mil., tj. o více než 40 %, přičemž domácích i zahraničních hostů se ubytoval takřka stejný počet. Tempo příjezdů rezidentů oproti nerezidentům bylo dvojnásobné a zvýšilo se o 8,1 %. Počet ubytovaných nerezidentů meziročně vzrostl o 4,4 %.

Příjezdy hostů do hromadných ubytovacích zařízení podle krajů – meziroční index 2018/2017 (%)

Příjezdy hostů do hromadných ubytovacích zařízení podle krajů – meziroční index 2018/2017 (%)

Rekord byl zaznamenán také v počtech přenocování. Celkově bylo v hromadných ubytovacích zařízeních uskutečněno 55,5 mil. nocí. Meziroční dynamika byla vyšší u rezidentů (+6,6 %) než u nerezidentů (+1,9 %). Průměrná délka pobytu mírně klesla, host se v průměru ubytoval na 2,6 noci, resp. v místě ubytování zůstal na 3,6 dne. Dlouhodobě tedy stále dochází k pozvolnému zkracování pobytů. Pro porovnání – v roce 2000 zůstal host ubytovaný v průměru na 4,1 noci.

Kraje z pohledu návštěvnosti

Takřka ve všech krajích republiky se meziročně návštěvnost zvýšila. Pouze v Pardubickém kraji došlo k mírnému poklesu počtu ubytovaných hostů a nocí o 0,1 %. Naopak nejvyšší nárůst počtu hostů byl zaznamenán v Plzeňském kraji, a to o 11,8 %. V tomto regionu západních Čech přivítali také o 18,9 % více nerezidentů. Ještě vyšší poptávka po ubytování z řad cizinců panovala v Jihočeském kraji, kde se meziročně zvýšil počet ubytovaných zahraničních hostů o pětinu (+20,4 %).
Z pohledu návštěvnosti není překvapující stále velká dominance Prahy. Snahy o diverzifikaci a distribuci zahraničních hostů do ostatních krajů se v datech projevují jen mírně a pomalu, byť některé dílčí změny jsou již patrné – například celkový podíl na příjezdech. Zatímco v roce 2014 si Praha připsala 39,1 %, v loňském roce to bylo o 2 p. b. méně. Téměř dvě třetiny (62,9 %) zahraničních hostů se loni ubytovaly v pražských zařízeních. Bylo to o 1,7 p. b. méně než v předcházejícím roce. Na druhé straně podíl hlavního města na příjezdech rezidentů činil loni 11,5 % a postupně se mírně zvyšuje.

Meziroční vývoj počtu hostů v krajích (rezidenti, nerezidenti, změna %)

Meziroční vývoj počtu hostů v krajích (rezidenti, nerezidenti, změna %)

Klíčové zahraniční trhy

Česká republika je z pohledu zahraničních hostů stále atraktivní destinací. Počty příjezdů i přenocování cizinců byly i v loňském roce nejvyšší v historii. Nejvíce hostů tradičně dorazilo z Německa. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo přes 2 mil., což bylo o 3,5 % více než v roce 2017. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili hosté ze Slovenska se 731 tis. příjezdy, což představovalo zvýšení o 7,2 %. Na třetím místě skončili turisté z Polska (+7,8 %). Z deseti nejvýznamnějších zdrojových zemí se nejvíce dařilo příjezdům z Číny s meziročním zvýšením o 26,1 %. Ubytovací statistika naopak zaznamenala pokles příjezdů z Ruska (–0,7 %), Jižní Koreje (– 0,1 %), Francie (–1,1 %) či Izraele (–11,5 %).

Autor: , oddělení statistiky cestovního ruchu
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Cestovní ruch v zemích Evropské unie

Ilustrační foto

Ubytovací statistika v zemích Evropské unie vykázala ve 3. čtvrtletí 2018 mírně zvýšený zájem o ubytování. Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních se meziročně zvýšil o 0,5 %.

Proč Češi rádi cestují?

ilustrativní fotka

Na otázku, proč je pro obyvatele České republiky tak atraktivní cestovat, jsme se zeptali odborníků, kteří cestovní ruch pravidelně sledují. „Naše láska k turismu vychází určitě z naší historie a především z geografické polohy,“ řekl jeden z nich.

Návštěvnost Česka vloni lámala rekordy

ilustrativní fotka

Ubytovací statistika zaznamenala loni rekordní počty příjezdů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Návštěvnost poprvé překročila hranici 20 mil. příjezdů a počet přenocování dosáhl 53 milionů nocí. V relativním vyjádření se počet hostů meziročně zvýšil o 8,8 % a počet přenocování o 7,1 %.

Ekonomika cestovního ruchu

ilustrativní obrázek

Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností. V roce 2016 dosáhla přidaná hodnota v tomto odvětví 121 mld. Kč, meziročně o desetinu více.

Dokážeme změřit turistu?

ilustrativní fotka

Cestovní ruch je globální prostorový jev. Zjistit počty turistů proto není jednoduché. Cílem statistiků je harmonizovat metodické rozdíly a směrem k uživatelům trpělivě vysvětlovat jejich úskalí.

Popularita Česka u zahraničních návštěvníků roste

ilustrační foto

V roce 2016 zavítalo do Česka 31,1 mil. zahraničních návštěvníků. Většina z nich (16,2 mil.) přijela na den. Turisté se na celkovém počtu podíleli 39 % a 8 % připadlo
na tranzitující návštěvníky.

Největší příjmy z cestovního ruchu mají Spojené státy

ilustrativní fotka

Díky potřebě lidí poznávat nové země činily denní výnosy z cestovního ruchu na Zemi v roce 2015 čtyři miliardy dolarů. Nejvíce příjmů dlouhodobě získávají Spojené státy americké. Ve výdajích na cestování zase dominuje od roku 2012 Čína.

Rekordní počet příjezdů

ilustrativní obrázek

V roce 2016 se počet přenocování přiblížil 50 mil. nocí. V relativním vyjádření se počet hostů meziročně zvýšil o 6,9 % a počet přenocování o 5,5 %.