Výběr statistických zajímavostí ze světa

VYDÁNÍ: 05/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V Nizozemsku má nadváhu čtvrtina dospělých ve věku 18–24 let. Třetina čokolády vyrobené v EU pochází z Německa. V Irsku se auta kupují v lednu a v červenci.

V Nizozemsku má nadváhu čtvrtina dospělých ve věku 18–24 let

V roce 2018 bylo v Nizozemsku ve věku 2 až 24 let 16 % osob, jejichž hmotnost byla vyšší, než by odpovídalo normálu v dané věkové skupině. Oproti roku 2000 tento podíl narostl o 3 p. b. Přímo obézních byla v této věkové skupině 3 % a nadváhu mělo 13 %.

Ve věkových skupinách 2–8 a 9–17 let byl podíl dětí s vyšší tělesnou hmotností stejný (13 %), avšak lišilo se zastoupení těch, které již spadaly do kategorie obézních. Mezi dětmi nejvýše osmiletými činil jejich podíl 3,8 %, ve starší skupině pak jen 2,3 %. Z mladých dospělých ve věku 18–24 let pak měl nadváhu či byl obézní každý čtvrtý člověk (20,8 % mělo nadváhu a 3,3 % již trpělo obezitou).
Vyšší tělesná hmotnost či obezita se častěji vyskytovala u dětí a mladých dospělých, jejichž rodinné kořeny jsou mimo západní Evropu. V této skupině měl nadváhu každý pátý a každý 20. byl obézní. Přistěhovalci ze zemí západní Evropy měli ve sledovaných kategoriích mezi sebou 10,3 % osob s nadváhou a 3,6 % obézních. Mezi rodilými Nizozemci byl podíl obézních nejnižší (2,3 %) a jen mírně vyšší hmotnost mělo 11,4 % mladších 25 let.
Přitom z faktu o vyšším údaji na váze byl nešťastný jen každý třetí, třetině osob to bylo lhostejné a zbylá třetina vyjadřovala se svou hmotností spokojenost. Mezi muži byl podíl spokojených s nadváhou vyšší než mezi ženami (46, resp. 23 %). I ve skupině osob se zdravou tělesnou hmotností byli muži těmi spokojenějšími (83, resp. 72 %). Více ZDE.

Třetina čokolády vyrobené v EU pochází z Německa

V roce 2017 byly v Evropské unii vyrobeny 4,0 mil. tun čokolády v ceně 18,3 mld. eur. Téměř třetina (1,3 mil. tun, 32 %) byla vyrobena v Německu.

Třetina čokolády vyrobené v EU pochází z Německa

Druhé místo ve výrobě čokolády patřilo Itálii s 0,7 mil. tun (18 %), dělené třetí a čtvrté místo pak Francii a Nizozemsku (shodně 0,4 mil. tun, 9 %). Belgii, která je vnímána díky produkci světoznámých pralinek jako čokoládová velmoc, patřilo až šesté místo za pátou Velkou Británií. Po započtení produkce z Polska (0,2 mil. tun) a Španělska (0,1 mil. tun) bylo v těchto osmi zemích vyrobeno 90 % čokolády ze zemí EU. Více ZDE.

 

 Irsku se auta kupují v lednu a v červenci

Také v roce 2018 zůstalo pravidlem, že nákupy nových osobních aut a jejich následná registrace nebyly během roku rozloženy rovnoměrně.

V Irsku se auta kupují v lednu a v červenci

Nejvíce osob se pro nové auto vypravilo v loňském roce v lednu, na který připadlo 14,6 % z celkového ročního počtu registrací nových vozidel. Poté následoval poměrně rovnoměrný pokles až na červnových 6 %. V červenci 2018 bylo evidováno 12,9 % nových aut. Poté opět následoval pokles, když na listopad připadlo 5,1 % z celkového ročního počtu registrací a na prosinec dokonce pouze 0,4 %. Více ZDE.

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.