Výnosy dluhopisů v EU rostou

VYDÁNÍ: 05/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Průměrná úroková sazba na dluhopisech s desetiletou splatností v ČR loni vzrostla nejvíce v Evropské unii.

Úrokové sazby dluhopisů s dlouhodobou (desetiletou) splatností emitované vládními institucemi jsou pozorně sledovaným ukazatelem. Ten má pro Evropskou unii význam i z hlediska měnové unie. Jde totiž o jedno z tzv. maastrichtských konvergenčních kritérií. Pro přijetí společné měny nesmí úroková sazba vládních dluhopisů s dlouhodobou splatností překročit o více než dva procentní body aritmetický průměr sazeb tří členů EU s nejnižší inflací spotřebitelských cen. V roce 2018 byla inflace nejnižší na Kypru, v Dánsku a v Irsku. Hodnota, která výše popsané definici odpovídá, se rovnala 3,19 %.
Tuto hranici překročily Rumunsko se 4,69 %, Řecko se 4,19 % a velmi těsně také Polsko, kde měly vládní dluhopisy loni průměrný výnos 3,20 %. Řecko loni zároveň dosáhlo určitého psychologického obratu. Poprvé od roku 2011 nebyly výnosy vládních dluhopisů nejvyšší v EU. V březnu letošního roku rovněž Řekové vydali první dluhopisy s dlouhodobou splatností od počátku programu finanční pomoci, kterou zemi v roce 2010 poskytly Mezinárodní měnový fond, Evropská komise a Evropská centrální banka.
Naopak nejnižší výnosy na vládních dluhopisech s dlouhodobou splatností měly loni Litva (0,31 %), Německo (0,40 %) a Dánsko (0,45 %). Nízké úrokové sazby Německa nebo dalších starších členů EU až tak nepřekvapí. Na druhé straně Litva je mezi členy východní části Unie do jisté míry výjimkou. Většina zemí EU15 si však udržela výnosy pod hranicí 1,0 %. Průměr za celou evropskou osm­advacítku loni činil 1,38 % a meziročně se mírně zvýšil o 0,07 p. b. Úrokové sazby na dluhopisech emitovaných vládním sektorem v Česku dosahovaly v průměru 1,98 %.
Česko se nakonec dostalo do pozice rekordmana. Výnos na vládních dluhopisech u nás meziročně vzrostl nejvíce v EU (+1,00 p. b.). Za ním se umístily Rumunsko (+0,73 p. b.) a Itálie (0,50 p. b.). Nejvýraznějšího poklesu úrokových sazeb dosáhly již zmíněné Řecko (–1,79 p. b.), Portugalsko (–1,21 p. b.) a Bulharsko (–0,71 p. b.).

Průměrný výnos vládních dluhopisů s dlouhodobou splatností v roce 2018 (%)

Průměrný výnos vládních dluhopisů s dlouhodobou splatností v roce 2018 (%)

Autor: , analytička ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Ekonomiky v EU většinou rostly

Meziroční dynamika hrubého domácího produktu v Evropské unii se v 1. čtvrtletí 2019 udržela na mírné úrovni. Země východní a střední Evropy pokračují v silném růstu.

Úvěry v cizí měně? Ve firmách běžný jev

ilustrativní fotka

Otevřenost české ekonomiky se neprojevuje jen rostoucím objemem vývozu a dovozu zboží a služeb. České firmy často operují v jiné než korunové měně. A tak je pro ně přirozené, že si i úvěr pořídí v cizí měně. Zpracovatelský průmysl je toho příkladem.

Nejmenší dluh má Estonsko, největší Řecko

ilustrativní fotka

Většina zemí Evropské unie dlouhodobě nedodržuje maastrichtské kritérium. Jde o to, že hrubý konsolidovaný dluh k hrubému domácímu produktu nepřekročí 60 %. Tuto hranici v roce 2008 překročilo devět a v roce 2016 dokonce 16 členských států.

Zadluženost přijetí eura nebrání

ilustrativní fotka

Se zadlužeností 36,77 % HDP patřilo Česko na konci roku 2016 mezi evropské premianty. Nižší úroveň vykázaly jen tři země. Avšak ne vždy jsme na tom byli tak dobře. Podívejme se, jaká byla dynamika vývoje dluhu ČR a jeho struktury od roku 1995.

Evropské domácnosti snižují své závazky

ilustrativní fotka

Aktiva českých domácností mají v nadprůměrné míře podobu hotovosti a vkladů. V únoru Eurostat zveřejnil podrobné údaje o finanční rozvaze jednotlivých sektorů evropské ekonomiky za rok 2016. V následujícím textu se zaměříme na domácnosti.

Dluhy straší Evropu

ilustrativní fotka

Statistika umí nejen potěšit, ale i vystrašit. Stav a vývoj zadlužení evropských zemí patřily v poslední dekádě k těm údajům, které veřejnost spíše děsily.

Výnosy vládních dluhopisů klesají

Ilustrační foto

Výnosy českých státních dluhopisů se drží pod průměrem Evropské unie.

Konsolidovaný a nekonsolidovaný dluh

ilustrativní foto

Dluh vládních institucí je jedním z nejsledovanějších ukazatelů statistiky vládních účtů.

Na dluh mezi 41 a 60 % HDP doplatilo nejvíce zemí

Aleš Michl

„Smažme tedy veškerá klišé o tom, že když jsi pod šedesátkou HDP, jsi dobrý,“ tvrdí Aleš Michl v rozhovoru ve Statistice&My. Ekonom, analytik, novinář, poradce vlád, zkrátka člověk, který jde často proti proudu, by maastrichtská kritéria rád vyměnil za nová.

Tlak na transparentnost vládních financí roste

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

Hospodaření s veřejnými prostředky bude vždy centrem pozornosti, a to z různých důvodů.