Český průmysl nedělá jen auta

Průmysl v ČR dlouhodobě tvoří přibližně třetinu celého národního hospodářství. Dominantní složkou je zpracovatelský průmysl s 90% podílem na celkové produkci průmyslu. Naopak nejmenším odvětvím je těžba a dobývání s podílem 1 %. A jak se dařilo průmyslu v roce 2018?

Index průmyslové produkce za rok 2018 meziročně vzrostl o 3,0 %. Nejvíce se na něm podílela čtyři odvětví: výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, výroba elektrických zařízení a výroba motorových vozidel.
V roce 2017 se průmysl podílel na celkové hrubé přidané hodnotě ze 31,7 %, což odpovídalo 1 436 mld. Kč. Největší přidaná hodnota (skoro jedna pětina) byla vytvořena ve výrobě motorových vozidel. Druhým nejvýznamnějším odvětvím byla energetika s 10% podílem a třetí byla výroba kovových konstrukcí, která se podílela na tvorbě přidané hodnoty v průmyslu zhruba 10 %. V tomto roce bylo v průmyslu podle údajů z národních účtů zaměstnáno 1 554 tis. osob. Nejvíce jich pracovalo ve výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků.

Průmysl v roce 2018

V roce 2018 se českému průmyslu dařilo. Tržby z průmyslové činnosti vzrostly o 3,5 %. Tuzemské tržby se zvýšily o 4,5 %, zahraniční rostly o něco pomaleji (2,8 %). Průmyslovým podnikům přibyly také nové zakázky, kterých bylo o 3,5 % více než v roce 2017, přičemž zahraniční zakázky (3,8 %) rostly rychleji než tuzemské (3,0 %). K jejich meziročnímu růstu nejvíce přispěla výroba kovových konstrukcí a pak výroba počítačů. I v ostatních odvětvích byly zaznamenány kladné příspěvky. Záporný příspěvek vykázala výroba textilií.

Tržby za průmysl celkem – bazické indexy

Tržby za průmysl celkem – bazické indexy

V roce 2018 podniky nadále nabíraly nové zaměstnance či převáděly agenturní zaměstnance do evidenčních stavů. To se odrazilo na meziročním indexu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců (index je sestaven za podniky s 50 a více zaměstnanci), který vzrostl o 1,5 %. K tomuto nárůstu došlo téměř v celém průmyslu, a to především v první polovině roku, pro druhou půli je charakteristická spíše stabilizace stavů. Také nominální průměrná hrubá měsíční mzda rostla v roce 2018 téměř ve všech odvětvích. Meziroční index se tak zvýšil o 7,5 %, přičemž největší nárůst zaznamenalo odvětví s nejnižší průměrnou hrubou měsíční mzdou v celém průmyslu, a to výroba textilií.

Tahouni průmyslu v roce 2018

Některá odvětví jsou pro vývoj českého průmyslu významnější než jiná, a to jak ze strukturálního pohledu, tak z hlediska dynamiky vývoje. Jejich růst a rozvoj má pozitivní vliv na další odvětví, která jsou na ně navázána. Odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení zaznamenalo v roce 2018 meziroční růst o 11,3 % a k růstu průmyslu celkem přispělo 0,4 procentního bodu (p. b.). V tomto odvětví roste i zaměstnanost – počet zaměstnaných osob v roce 2017 přesáhl 51 tis. (3,4 % všech osob zaměstnaných v průmyslu). Odvětví tvořilo 5,3 % přidané hodnoty průmyslu (73,8 mld. Kč). V posledních letech stojí za vyšší dynamikou zejména výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů. Ta je úzce navázána na výrobu automobilů. Odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků zaznamenalo v roce 2018 meziroční růst o 4,0 % a k růstu průmyslu celkem přispělo 0,4 p. b. Počet zaměstnaných osob přesáhl hranici 206 tis. (13,8 % všech osob zaměstnaných v průmyslu). Odvětví tvořilo 9,6 % přidané hodnoty průmyslu (132,9 mld. Kč). Za vyšší dynamikou stála zejména povrchová úprava a zušlechťování kovů a obrábění. Odvětví výroba elektrických zařízení zaznamenalo v roce 2018 meziroční růst o 5,9 % a k růstu průmyslu celkem přispělo 0,4 p. b. Počet zaměstnaných osob v tomto odvětví v roce 2017 přesáhl 117 tis. (7,8 % všech osob zaměstnaných v průmyslu). Odvětví tvořilo 6,6 % přidané hodnoty průmyslu (91,0 mld. Kč). Výrazný růst zaznamenala v posledních letech zejména výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení.

Průmysl podle jednotlivých sekcí

Průmysl podle jednotlivých sekcí

Automobilový průmysl zaznamenal meziroční růst o 2,3 %, k růstu průmyslu celkem přispěl 0,4 p. b. V průběhu roku 2017 se počet zaměstnaných osob v tomto odvětví přehoupl přes 198 tis. zaměstnanců (13,3 % všech osob zaměstnaných v průmyslu). Odvětví tvořilo 18,4 % přidané hodnoty průmyslu (255,4 mld. Kč). Výroba osobních automobilů se od roku 2010 zvýšila o necelou polovinu, v roce 2017 bylo vyrobeno 1 413 940 kusů. Nicméně největší růst zaznamenala výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika