CSO: I v Irsku jsou ženy ve vedení firem spíše výjimkou

Vedoucí místa ve firmách v Irsku patří mužům. Pouze na jednom z devíti nejvyšších manažerských postů sedí žena. Pozici předsedy představenstva zastává v 93 % případů muž.

Na jiných než vrcholových manažerských pozicích je zastoupení žen již o něco vyšší. Na pozicích ředitelů, kteří mají pod sebou další dva stupně vedoucích zaměstnanců, je již podíl žen 20%. Ve firmách se zahraničním vlastníkem jsou ženy ve vedení častěji. Z hlediska odvětví je největší podíl žen ve vedoucích funkcích ve firmách, které se zabývají ubytovacími a stravovacími službami. Více ZDE.