ČSÚ a ČNB připravují výběrové šetření Finanční situace domácností

Český statistický úřad ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB) připravuje nové výběrové šetření Finanční situace domácností (FSD).

Český statistický úřad ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB) připravuje nové výběrové šetření Finanční situace domácností (FSD). Klade si za cíl zmapovat situaci českých domácností z hlediska jejich finančních a majetkových poměrů. Vedle zatížení domácností úvěry na bydlení a na jiné nemovitosti zjišťuje šetření podrobnosti i o dalších úvěrech a půjčkách. Věnuje se nejen zadlužení domácností, ale i jejich úsporám, využívání rozličných nástrojů finančního trhu, ohodnocení podnikatelských aktiv a vlastnictví vybraného movitého majetku. FSD přinese zcela novou zkušenost s dotazováním na citlivý okruh informací, které ČSÚ nemůže získat jinak než šetřením v domácnostech. Šetření probíhá v koordinaci s Evropskou centrální bankou standardně nejen v zemích eurozóny, ale i v řadě jiných evropských států, které euro nepoužívají.
Oslovovány budou domácnosti, které se po čtyři roky účastnily zjišťování Životní podmínky, orientovaného především na příjmy domácností. Některé z oslovených domácností byly též dotazovány na výdaje v rámci Statistiky rodinných účtů. Vzhledem k citlivosti poskytovaných údajů bude při šetření FSD vyvíjena snaha, aby respondenti komunikovali se stejným tazatelem, který je v minulosti opakovaně navštěvoval. Veškeré informace získané od domácností jsou pro ČSÚ vysoce důvěrné a budou zpracovávány anonymně. ČSÚ důsledně zajišťuje zákonem stanovenou ochranu individuálních údajů.
Na jaře letošního roku se již ve všech krajích České republiky uskutečnilo pilotní šetření se zkušebním vzorkem domácností. Na něm se testovaly obsah a formulace otázek s cílem získat 150 vyplněných dotazníků. Za účast v pilotáži obdržely domácnosti jako vyjádření poděkování ČSÚ sadu tří dvacetikorunových mincí z mimořádné ražby ČNB ke 100. výročí založení Československé republiky (Masaryk, Štefánik, Beneš).
Samotné šetření FSD se poprvé oficiálně uskuteční v roce 2020. Předpokládá se, že ČSÚ osloví přibližně dva tisíce domácností. Také ony získají od ČNB podobný dárkový předmět jako domácnosti v pilotáži.