Inflace v EU na začátku roku poklesla

Meziroční růst harmonizovaného indexu spotřebitelských cen ve většině zemí EU v 1. čtvrtletí 2019 zpomalil. Česko bylo jednou z výjimek, když inflace dosáhla 2,3 %.

Meziroční přírůstek harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v evropské osmadvacítce v 1. čtvrtletí 2019 dosáhl 1,6 %. V porovnání s posledním čtvrtletím roku 2018 (2,0 %) tempo znatelně zpomalilo – spotřebitelské ceny dokonce poklesly.

Důvodem zpomalení byly zejména ceny dopravy

V 1. čtvrtletí se ceny dopravy v průměru meziročně zvýšily o 1,8 %, což představuje zpomalení o 2 procentní body. Mezičtvrtletně ceny dopravy klesly o 1,3 %. Zpomalil se také meziroční růst cen bydlení a energií.
Pokles meziročního tempa růstu cen spotřebitelů se týkal většiny zemí EU. Silněji než ve 4. čtvrtletí narostly v prvním kvartálu ceny pouze v Rumunsku, Nizozemsku, na Slovensku, v Česku, Polsku a Dánsku. Meziročně nejrychleji rostla cenová hladina v Rumunsku (3,8 %), Maďarsku (3,2 %) a Lotyšsku (2,8 %). V případě Rumunska byly hybnou silou růstu cen potraviny a také doprava. Růst cen potravin v 1. čtvrtletí zrychloval i v Maďarsku.
Nejméně v 1. čtvrtletí vzrostl harmonizovaný index spotřebitelských cen v Portugalsku, Řecku a Chorvatsku, a to shodně o 0,8 %. U všech se na dynamice negativně projevily klesající ceny oděvů a obuvi. V případě Řecka a Chorvatska měly velmi nízkou dynamiku i ceny dopravy. V Chorvatsku poklesly ceny potravin. Pod 1,0 % se dostala i dynamika cen v Irsku (0,9 %). Zde nízké tempo ovlivnil pokles cen potravin, oděvů a obuvi i dopravy.
Podle údajů Eurostatu meziroční růst harmonizovaného indexu v Česku v 1. čtvrtletí 2019 dosáhl 2,3 %. To byl v rámci celé Unie poměrně silný růst. Pozornému čtenáři však neunikne, že se tempo liší od toho, které publikoval Český statistický úřad, tedy 2,7 %. Aby se totiž daly údaje mezinárodně srovnávat, v harmonizovaném indexu chybí imputované nájemné, které jinak ČSÚ počítá, aby zachytil náklady vlastnického bydlení.

Meziroční růst harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v EU, 1. Q 2019 (%)

Meziroční růst harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v EU, 1. Q 2019 (%)