Kdo je v Austrálii nejpracovitější?

Podle výsledků australského sčítání lidu z roku 2016 pracuje šest z deseti rodilých Australanů (62 %). Mezi obyvateli Austrálie, kteří se narodili v zahraničí, jich pracuje 56 %.

Mezi Australany zahraničního původu jsou však velké rozdíly podle země, z níž její obyvatelé pocházejí. V míře jejich ekonomické aktivity se odráží imigrační politika Austrálie a také různé migrační vlny. Čtyři z pěti Australanů narozených v Nepálu jsou ekonomicky aktivní, dále je vysoká míra zapojení do pracovního trhu mezi těmi, kteří pocházejí ze Zimbabwe (76 %) či Brazílie (74 %). Hranici 70 % ještě překonali přistěhovalci z Jižní Afriky a z Kanady. Více ZDE.

ilustrativní fotka