O životních podmínkách v Kodani

V květnu se v Kodani uskutečnil workshop Best practice for EU-SILC. Uspořádaly ho Evropský statistický úřad a dánský statistický úřad. ČSÚ zde prezentoval softwarovou aplikaci OUdot.

Na jednání představila Táňa Dvornáková, vedoucí oddělení sociálních šetření, svůj příspěvek o zpracovávání dat ze šetření Životní podmínky domácností (EU-SILC) v Českém statistickém úřadu. Úřad se snaží zmodernizovat zpracování dat a zlepšit včasnost odevzdávaných mikrodatových výstupů. Již od roku 2016 tazatelé ČSÚ odevzdávají šetřené dotazníky od domácností v jednotné elektronické formě. Data se pak průběžně nahrávají do centrálního úložiště. Díky softwarové aplikaci OUdot se zpracovávají tabulky a odvozené ukazatele, jejich editace a dokumentace na jednom místě.