Pětina dětí umírá kvůli podvýživě matky

Na celém světě zemře každý den 7 000 novorozenců. Celý milion dětí nepřežije ani 24 hodin po porodu. Další milion zemře v prvním týdnu života. Novorozenci umírají především na komplikace spojené s předčasným porodem (tak se na světě rodí až 15 mil. dětí každý rok), kvůli udušení nebo na infekce, meningitidu a zápal plic.

Počet úmrtí dětí pod pět let věku se daří dlouhodobě snižovat (mezi lety 1990 a 2016 klesl o 62 %), ale novorozenecká úmrtnost klesá pomaleji (pokles o 49 %), jak ukazují údaje Světové zdravotnické organizace (WHO). Děti narozené ve vyspělých zemích mají podle Dětského fondu Organizace spojených národů (UNICEF) 50krát vyšší naději, že ve zdraví přežijí prvních 30 dnů po porodu, než děti, které přijdou na svět v nejchudších oblastech světa. Lepší porodní péče v nejchudších zemích světa by ročně zachránila životy tří milionů novorozenců a jejich matek. Přítomnost vyškoleného zdravotníka při porodu by přitom snížila riziko komplikací až o 20 %.
Statistiky WHO uvádějí, že se na světě každý rok narodí více než 20 mil. dětí s nízkou porodní vahou. Z celkového počtu 2,5 mil. zemřelých novorozenců jich více než 80 % má porodní hmotnost nižší než 2 500 gramů.

Pětina dětí umírá kvůli podvýživě matky

Klíčem k záchraně dětí, které umírají zbytečně, je dostatek zdravotnických zařízení, odborného personálu a vybavení, které bude snadno dostupné co největšímu počtu obyvatel. Přitom například v Somálsku připadá jeden lékař či sestra na 10 tis. lidí, ve Středoafrické republice jsou to tři doktoři. Navíc miliony matek v těchto zemích i jinde jsou v těhotenství podvyživené a jejich děti mají velmi nízkou porodní váhu. Více než 20 % dětí umírá právě na to, že se kvůli podvýživě matky nemohly dostatečně vyvinout.
UNICEF uvádí, že například v Bhútánu se velká část dětí rodí předčasně a kvůli odlehlosti některých regionů se počet zemřelých dětí dá jen odhadovat. Ve Rwandě je situace podobná: až 38 % dětí se rodí nedonošených, některé váží méně než kilogram. Důvodem jsou infekce, hornatý terén, ale i to, že ženy až do poslední chvíle pracují na poli. Jedna nemocnice pečuje i o 700 tis. lidí z celého okresu a každý den se v ní narodí asi 20 dětí. Nemocnice soustřeďují jen komplikované případy, proto je až 40 % porodů vedeno císařským řezem. U něj jsou obzvláště důležité hygienické podmínky na sále a vyškolený personál.
Kromě vyškoleného personálu je také nezbytné základní vybavení. V 54 zemích z regionu jihozápadní Asie a Afriky chybí ve 35 % nemocnic zdroj pitné vody, a dokonce v nich není ani mýdlo na umytí rukou. Dále nemocnicím nejčastěji chybějí generátory elektřiny, jednoduché porodnické a diagnostické nástroje a tišící léky pro matky. K tomu, aby matky a děti zažily v prvních chvílích po porodu pocit bezpečí, scházejí třeba jen obyčejná deka nebo kus čisté látky na zabalení miminka. Více ZDE a ZDE.