Vývoj cenové statistiky stavebnictví

V průběhu posledních pěti let došlo k pozvolnému zvýšení cen stavebních děl. Růstový cenový vývoj vykazovaly vstupní nákladové i materiálové indexy. V tomto trendu pokračovalo i 1. čtvrtletí roku 2019.

Cenové indexy ve stavebnictví se počítají z realizačních, tj. smluvních cen za konstrukce a práce prováděné na stavbách. Ty se zjišťují záměrným výběrovým šetřením čtvrtletně. Ceny sjednané mezi dodavatelem a odběratelem za jednotku stavební práce provedené vlastními zaměstnanci firmy, pracujícími majiteli firmy, osobami pracujícími na dohody a spolupracujícími OSVČ vykazuje průměrně 700 respondentů. Statistici sledují stavební práce, které byly provedeny na území České republiky. V posledních pěti letech ukazuje vývoj cenových indexů pozvolný růst u všech položek jednomístných sekcí i dvoumístných oddílů klasifikace stavebních děl CZ-CC.

Cenové indexy stavebních děl od roku 2013 (průměr roku 2015 = 100)

Cenové indexy stavebních děl od roku 2013 (průměr roku 2015 = 100)

Indexy nákladů zachycují vývoj jednotlivých nákladů při provádění staveb dodavatelem. Mezi stavební náklady se zahrnují náklady na materiál, práci, stroje a zařízení, dopravu, energie a ostatní náklady. Cenové indexy se vztahují k cenám, které platí zákazník dodavateli. Oproti indexům nákladů zahrnují navíc vývoj produktivity a zisku.
Vývoj nákladových indexů v letech 2013 až 2018 nebyl stále rostoucí jako u cenových indexů. V letech 2015 a 2016 byly zaznamenány poklesy u cen materiálových vstupů, které měly významný vliv také na pokles celkového indexu nákladů stavební výroby. Od té doby měly indexy rostoucí tendenci.

Vývoj cenové statistiky od roku 2013 (průměr roku 2015 = 100)

Vývoj cenové statistiky od roku 2013 (průměr roku 2015 = 100)

V 1. čtvrtletí 2019 vývoj všech indexů – cenových i nákladových – nezaznamenal pokles v žádné ze sledovaných položek. Ceny stavebních děl se proti předcházejícímu období zvýšily o 1,3 % (ve 4. čtvrtletí 2018 vzrostly o 0,9 %). Z jednomístných položek indexů cen stavebních konstrukcí a prací zaznamenaly nejvyšší růst ceny úprav povrchů, podlah a osazování výplní (o 1,9 %). Cenové indexy stavebních děl podle klasifikace CZ-CC se vzhledem k předcházejícímu období pohybovaly u budov v rozmezí od 101,2 do 101,6, u inženýrských děl v rozmezí od 100,3 do 101,7. Vzhledem k předcházejícímu období vzrostly náklady stavební výroby o 1,5 % a materiálové vstupy stavební výroby o 1,0 %. Ve srovnání s průměrem roku 2015 se zvýšil index nákladů stavební výroby na hodnotu 109,2 a index materiálových vstupů stavební výroby na hodnotu 107,4. Více ZDE.