Češi se do počítačových kurzů nehrnou

V roce 2018 se v oblasti výpočetní techniky vzdělávalo 28 % Čechů, nejvíce studenti (53 %) a zaměstnaní (35 %). Nejčastěji si zvyšovali svoje znalosti samostudiem, oficiální kurzy navštěvovali poměrně málo.

Dovednosti s počítačem si vylepšují častěji mladší osoby než ty starší. Například mezi osobami ve věku 16–24 let se rozšiřování svých dovedností věnuje polovina z nich. Naopak mezi seniory nad 65 let je to pouze 7 %.

Nejčastěji si lidé v ČR zvyšují počítačové dovednosti samostudiem, tedy například studováním návodů, vyhledáváním na internetu či sledováním videí na internetových stránkách, jako je kanál YouTube. Takto získává nové znalosti pro práci s počítačem 23 % Čechů, čtvrtina mužů a pětina žen. Nejvíce takových je mezi studenty a zaměstnanými. Ze studentů je to každý druhý a z pracujících každý čtvrtý.

K získávání nových znalostí svépomocí se uchylují častěji osoby s vysokoškolským vzděláním, a to 35 % z nich. Mezi osobami se základním vzděláním si samostudiem zvyšuje počítačové dovednosti pouze 6 %. Osoby s vysokoškolským vzděláním se celkově věnují zvyšování svých znalostí s počítačem více než osoby se základním vzděláním a rozdíl mezi těmito skupinami je velký. Z vysokoškolsky vzdělaných rozvíjí svoje počítačové dovednosti (jakýmkoliv způsobem) 42 % osob, mezi osobami s nejnižším vzděláním je to pouze 6 % osob.

Vzdělávání v oblasti výpočetní techniky, 2018
(% ze všech osob)

Oficiální počítačové kurzy navštěvovalo v roce 2018 necelých 6 % Čechů starších 16 let. Nejčastěji to byli studenti. Na počítačový kurz chodilo 18 % z nich a téměř všichni uváděli, že se kurzu účastnili v rámci školy. Z vlastní iniciativy se ale Češi do počítačových kurzů příliš nehlásí. Osob, které si zařídily kurz samy, například se účastnily kurzu poskytovaného veřejnými institucemi, je v České republice zanedbatelné množství. Nejedná se ani o procento populace.

Na počítačové kurzy hlásí pracovníky především jejich zaměstnavatelé

V rámci počítačového kurzu se v roce 2018 vzdělávalo 7 % zaměstnanců. Častěji to byli mladší pracující než ti starší. Osoby pracující jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) či podnikatelé se zaměstnanci se oficiálních kurzů příliš neúčastní. V roce 2018 navštěvovalo takový kurz asi 2,5 % z nich.

Při pohledu na účastníky IT kurzů podle jejich povolání (kategorie ISCO) je vidět, že nejčastěji se kurzů pro pracovní účely účastnili úředníci (13 % z nich), následovali specialisté (12 %), techničtí a odborní pracovníci (11 %) a manažeři (9 %). Naopak manuálně pracující a nekvalifikovaní pracovníci se IT kurzů účastnili minimálně. Nejvíce jich bylo mezi pracovníky ve službách a prodeji, a to 2 %.

Pracující častěji než v oficiálních kurzech získávají nové počítačové dovednosti v rámci zaměstnání od svých kolegů či nadřízených. Zaučováním na pracovišti získalo nové dovednosti pro práci s počítačem 18 % pracovníků, vyšší podíl pracujících žen (20 %) než pracujících mužů (16 %). Na pracovišti se zaučuje s IT více mladých pracovníků než těch starších. Ve skupině 25–34 let získalo nové počítačové znalosti zaučováním na pracovišti 23 % osob. Mezi pracovníky v předdůchodovém věku to bylo 13 %. Více se také vzdělávali pracovníci s vyšším vzděláním – zatímco mezi pracovníky se základním vzděláním získala nové počítačové znalosti tímto způsobem 4 % osob, z vysokoškolsky vzdělaných to byla čtvrtina.

Pracovníci podle povolání, kteří si zvyšují svoje počítačové dovednosti, 2018
(% z pracujících v jednotlivých kategoriích ISCO)

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie