Platí stále, že cukrová řepa je „bílé zlato“?

Cukrové řepy se v zemích EU v roce 2018 urodilo téměř 120 mld. tun, tj. o 23 mld. tun méně než v roce 2017. Průměrný výnos byl 69,1 tis. tun z jednoho hektaru, v meziročním srovnání tedy o 15,2 % méně.

Největším producentem zůstává stále Francie. Na tamních polích se v loňském roce urodilo téměř 40 mld. tun cukrové řepy. Z této země pocházela třetina unijní produkce. S odstupem následovalo Německo (26,2 mld. tun) a s velkým odstupem pak Polsko (14,3 mld. tun). Česku se 3,7 mld. tun patřila sedmá příčka.

Největší úrodu z jednoho hektaru sklidili v roce 2018 zemědělci ve Španělsku – 86,7 tuny, což bylo o 3,5 % méně než v předcházejícím roce. V ČR byla úroda (57,5 t/ha) hluboko pod unijním průměrem. V meziročním srovnání to znamenalo pokles o více než sedminu (–13,6 %). V Polsku a Německu činily meziroční úbytky dokonce 25 %.

Přestože byl ve Španělsku u cukrové řepy nejvyšší výnos z hektaru, najít zde pole osázené touto plodinou je spíše výjimka. Z celkové rozlohy orné půdy se „bílé zlato“ pěstuje jen na 0,2 %. Ve Francii bylo možné cukrovou řepu nalézt na 1,7 % orné půdy, v Česku se pěstovala na 1,9 %, zatímco v Belgii na 4,7 % a v Nizozemsku dokonce na 4,8 % orné půdy.

bit.ly/2JDd1fE