Růst tržeb ve službách pokračoval i v 1. čtvrtletí 2019

Meziroční nárůst tržeb v odvětví služeb dosáhl v České republice v prvním čtvrtletí roku 2019 hodnoty 5,1 %, a plynule tak navázal na růst ve čtvrtletích předchozích.

Po 3,8% růstu v posledním čtvrtletí roku 2018 vykázaly v prvním čtvrtletí letošního roku tržby (očištěné o pracovní dny, v běžných cenách) v odvětvích služeb (CZ NACE, sekce H+I+J+M+N) meziroční zvýšení o 5,1 %. Česká republika tak nedosáhla tempa růstu Evropské unie, kde v 1. čtvrtletí 2019 tržby ve službách rostly o 6,3 % (v době psaní článku nebyly dostupné údaje za Finsko, Chorvatsko, Irsko, Itálii, Polsko, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko).

Meziroční index*) tržeb za služby (1. Q 2019)

V tuzemsku rostlo nejvíce odvětví informačních a komunikačních činností (CZ NACE, sekce J), kde byl zaznamenán nárůst tržeb o 7,3 %. Kromě telekomunikačních činností (CZ NACE, oddíl 61), které vykázaly meziroční stagnaci, se dařilo všem jednotlivým oddílům této sekce, nejvíce činnostem v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudebním vydavatelským činnostem (CZ NACE, oddíl 59), které ještě zvýšily dvouciferný výsledek z posledního čtvrtletí minulého roku (+18,1 %) a vykázaly nárůst +24,1 %.

Nejvýznamnější odvětví z hlediska celkových tržeb – činnosti v oblasti dopravy a skladování (CZ NACE, sekce H) – dosáhlo 3,5% růstu, přičemž tržby rostly meziročně ve všech oddílech této sekce, v pozemní a potrubní dopravě (CZ NACE, oddíl 49) o 5,3 %, ve vodní dopravě (CZ NACE, oddíl 50) o 33,8 %, v letecké dopravě (CZ NACE, oddíl 51) o 12,3 %, ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (CZ NACE, oddíl 52) o 0,4 % a v poštovních a kurýrních činnostech (CZ NACE, oddíl 53) o 4,1 %. Sekce H rostla v celé Evropské unii (+5,7 %) a pokles nebyl zaznamenán v žádné zemi.
Druhé objemově nejvýznamnější odvětví služeb – profesní, vědecké a technické činnosti (CZ NACE, sekce M) – dosáhlo růstu o 4,7 %, což je nejlepší výsledek za poslední rok. Dařilo se architektonickým a inženýrským činnostem (CZ NACE, oddíl 71), které rostly o 5,7 %, také reklama a průzkum trhu (CZ NACE, oddíl 73) dosáhly růstu (+6,8 %). Naopak ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (CZ NACE, oddíl 74) zaznamenaly meziročně nižší tržby o 0,1 %. Celkově Česká republika mírně za­ostávala za průměrným tempem růstu evropské osm­advacítky, které v sekci M činilo 5,5 %.

Meziroční index*) tržeb ve službách (%)

K růstu tržeb ve službách přispěla i sekce administrativních a podpůrných činností (CZ NACE, sekce N), kde tržby vzrostly o 5,4 %, k růstu přispěla všechna dílčí odvětví sekce. Činnosti související se zaměstnáním (CZ NACE, oddíl 78) vykázaly v 1. čtvrtletí letošního roku růst o 3,7 %, v porovnání s předchozím čtvrtletím se tempo zpomalilo. Obdobný vývoj lze sledovat také ve službách cestovních agentur, kanceláří a jiných rezervačních a souvisejících činností (CZ NACE, oddíl 79). V 1. čtvrtletí dosáhly 0,2% růstu, zatímco v posledním kvartále předchozího roku se zvýšily o 2,0 %. Stejný trend vykázalo i odvětví bezpečnostních a pátracích činností (CZ NACE, oddíl 80), které po 8,0% růstu ze čtvrtého kvartálu roku 2018 zpomalilo na +4,5 %. Pouze administrativní a kancelářské činnosti (CZ NACE, oddíl 82) oproti poslednímu čtvrtletí 2018 růst zrychlily, a to z +0,9 % na +8,2 %. Průměr EU za sekci N činil v prvním čtvrtletí tohoto roku +6,4 %.

Objemově nejméně významné odvětví tržních služeb – ubytování, stravování a pohostinství (CZ NACE, sekce I) – zvýšilo objem tržeb o 6,0 %. V EU28 dosáhly tyto činnosti růstu o 5,3 %.

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby