Setkání se seniory ve Zlíně a v Brně

Vedení KS ČSÚ Zlín ve spolupráci s odborovou organizací před pěti lety obnovil tradici každoročního setkávání pracovníků s bývalými kolegy.

Společenská akce se vždy setkává s příznivou odezvou, a to jak ze strany seniorů, tak současných pracovníků. Bývalí kolegové se upřímně zajímají o aktuální dění v Úřadu a budoucí směřování ČSÚ. Mnozí ze seniorů se ještě aktivně podílejí na plnění úkolů ČSÚ, ať při volbách, nebo v roli externích pracovníků při terénních zjišťováních. Poslední – květnové – setkání se opět velice vydařilo.
Také v prostorách Moravské galerie se v červnu uskutečnilo setkání bývalých zaměstnanců KS ČSÚ v Brně. Organizátory potěšil zájem bývalých kolegů o společně strávené odpoledne i o současné dění v ČSÚ. Symbolickou tečkou za společenskou akcí bylo společné fotografování všech účastníků.