Tracking příjezdového a domácího cestovního ruchu

Agentura CzechTourism představila výsledky projektu Tracikng příjezdového a domácího cestovního ruchu. Zkoumala v něm chování turistů i výletníků v České republice, a to jak zahraničních, tak domácích.

Z výzkumu agentury CzechTourism vyplynulo, že 88 % zahraničních návštěvníků České republiky tvořili v roce 2018 obyvatelé evropských zemí a mezi nimi především obyvatelé sousedních států, hlavně Německa (34 %) a Polska (12 %).

Detailní regionální členění ukázalo intenzivní prstenec v blízkosti českých hranic. Nejvíce Němců přijíždělo do Česka ze Saska a Bavorska (zhruba dvě třetiny). V případě Polska se jednalo o návštěvníky z Dolnoslezského a Slezského vojvodství. Ti dokonce tvořili polovinu všech polských návštěvníků.

Zahraniční návštěvníci ČR podle trvalého pobytu

Zahraniční návštěvníci ČR podle trvalého pobytu
(země Německa, Rakouska a Polska)

Každý kraj láká jinou aktivitou

Zahraniční turisty v České republice lákají především kulturní památky. Zahraniční výletníky (jednorázové návštěvníky) pak gastronomie a pěší turistika.

Domácí turisty zajímají kulturní památky, pěší turistika, a čtvrtina se také věnuje návštěvě příbuzných. Za kulturními památkami přijíždějí lidé zejména do Prahy, ale také do Kraje Vysočina, do krajů Jihočeského a Karlovarského. Jihomoravský kraj láká návštěvníky na gastronomii, aktivní turismus je zase nejvíce populární v Libereckém kraji. Karlovarský kraj je samozřejmě unikátní lázeňstvím, ale přitažlivý je i díky pěší turistice. Venkovský turismus je nejvíce v oblibě v Kraji Vysočina.

Regionální diferenciace významnosti turistických cílů

Jaké byly průměrné útraty turistů v roce 2018

V loňském roce utratil v České republice domácí turista v průměru na osobu a den 852 Kč, zahraniční pak 1 959 Kč. Také průměrné útraty jednodenních návštěvníků se lišily.
Český výletník v průměru utratil 976 Kč na osobu a den, útraty zahraničních výletníků byly významně vyšší, což je způsobeno charakterem jejich návštěvy – 33 % z nich se věnovalo nákupům, v průměru tak utratili 4 079 Kč.

Celkové průměrné výdaje (na os. a den) a orientační podíl výdajů zahraničních návštěvníků před cestou

 U cizinců vedl luxus

Mezi Čechy byly v roce 2018 nejoblíbenější pen­ziony a neplacené ubytování v soukromí. U cizinců vedly zase tříhvězdičkové hotely a na druhém místě se umístily penziony.

V dražších hotelech bydleli především Číňané a Japonci. Neplacené ubytování v soukromí volili nejčastěji Slováci, Maďaři a Ukrajinci.

Jiná metodika sběru dat

Projekt Tracking příjezdového a domácího cestovního ruchu byl odstartován koncem roku 2017. Volně tak navázal na Příjezdový cestovní ruch. Základem šetření zůstal primární sběr dat metodou řízených osobních rozhovorů, které vedli tazatelé z agentury GfK, jež při tom spolupracovala s agenturou MindBridge Consulting. Oproti předcházejícímu projektu došlo k zásadním změnám. Cílová skupina byla rozšířena o domácí výletníky a turisty. Data zaměřená na domácí cestovní ruch tvořila jednu třetinu sběru, příjezdový cestovní ruch pak zbylé dvě třetiny. Změnily se také lokality sběru dat. Dotazování se již nekonalo v blízkosti státních hranic, ale v turisticky atraktivních lokalitách po celé České republice.

Jedna z nejdůležitějších otázek byla zaměřena na zjištění průměrných útrat návštěvníků. Turisté byli schopni celkem dobře své výdaje odhadnout, a to jak na začátku, tak i na konci pobytu. Další změnou oproti minulému šetření byla otázka zaměřená na typ ubytování (hromadná ubytovací zařízení nebo individuální placená či individuální neplacená zařízení). Díky této otázce byl patrný poměr mezi jednotlivými typy ubytování, a to v detailu podle zdrojové země.

Příjezdový cestovní ruch – počet turistů v ČR

Návštěvnost turistických cílů v Olomouckém kraji

Interaktivní výstupy projektu

Vylepšením projektu Tracking příjezdového a domácího cestovního ruchu byly interaktivní výstupy v Power BI. Agentura CzechTourism je zveřejnila on-line. Tento vizuálně přehledný a uživatelsky jednoduchý výstup umožňuje třídění dat a vytváření vlastních analýz. Pracovat s nimi mohou manažeři v destinačních agenturách, podnikatelé v cestovním ruchu, široká veřejnost či studenti. Při interpretaci dat je dobré sledovat velikost vzorku, aby nedošlo ke zkreslení jejich vypovídací schopnosti.

Tracking příjezdového CR a domácího CR

bit.ly/30CrE9S
bit.ly/2VmxPQx
bit.ly/31LCxYA
bit.ly/2UxhoMP

Více informací na www.czso.cz

Cestovní ruch