Eurostat: Lidé v pohybu

V zemích Evropské unie žije 0,5 mld. osob, z nichž 8 % bydlí MIMO ZEMI SVÉHO občanství. Zhruba 1,3 mil. Evropanů pracuje v jiné zemi, než ve které ŽIJÍ. Celkem 1,7 mil. studentů pak studuje mimo svoji vlast v zahraničí.

Eurostat vydal publikaci s názvem Lidé v pohybu, ve které se píše, že nejčastěji využívaným dopravním prostředkem do práce je v Evropě osobní automobil. Od toho se odvíjí i stáří používaných aut. V Dánsku je téměř čtvrtina soukromého vozového parku mladší dvou let, naproti tomu v Litvě a Lotyšsku jsou používaná auta zhruba z 80 % stará deset a více let.
Další kapitoly publikace se věnují dovolenkovému cestování, oblíbeným destinacím, způsobu dopravy, délce cest, studování v zahraničí. V titulu nechybějí informace o životě lidí pocházejících ze zemí mimo území Evropské unie.

Více ZDE.