WHO: Osamělost a neužitečnost ve stáří

Podle demografických prognóz se počet osob starších 60 let mezi lety 2000 a 2050 zdvojnásobí. Světová zdravotnická organizace uvádí, že v polovině tohoto století bude pětina obyvatel planety země narozená v roce 1990 nebo dříve.

Čtyři z pěti obyvatel starších 60 let budou žít v méně rozvinutých zemích. Budoucí šedesátníci mají stále ještě možnost ovlivnit, zdali budou potřebovat asistenci i při běžných denních úkonech již v mladším seniorském věku, nebo se bez ní obejdou i ve vysokém stáří. WHO však nezdůrazňuje jen obecně známou skutečnost, že zdravý životní styl ovlivňuje naši budoucnost. Důraz klade i na rovinu sociální, především na to, aby lidé ve vyšším věku nezůstávali osamělí, aby měli co nejdéle pocit užitečnosti.

Více ZDE.