O autorce

VYDÁNÍ:
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Tereza Košťáková  Narodila se v roce 1979 v Ústí nad Labem. V roce 2005 úspěšně absol­vovala obory hospodářská politika a ekonomická žurnalistika na Fakultě národohospodářské VŠE v Praze. Poté nastoupila do oddělení informačních služeb Českého statistického úřadu v Ústí nad

Tereza Košťáková Ing. Tereza Košťáková

Narodila se v roce 1979 v Ústí nad Labem. V roce 2005 úspěšně absol­vovala obory hospodářská politika a ekonomická žurnalistika na Fakultě národohospodářské VŠE v Praze. Poté nastoupila do oddělení informačních služeb Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem.

V roce 2010 odešla do odboru ná­rodních účtů ČSÚ a byla pověřena vývojem nové metody odhadu za­hraničního obchodu v podmínkách jednotného trhu Evropské unie. Ná­rodní pojetí zahraničního obchodu je dnes mezinárodně uznávanou metodou a řadí Českou republiku ke špičce evropské statistiky. Dnes je respektovanou odbornicí na odhad vývozu a dovozu v národních účtech i ve statistice zahraničního ob­chodu. Je expertkou v oblasti dopadů globalizace na vypovídací schopnost statistických ukazatelů. Významnou měrou se podílela na implementaci nového standardu národního účet­nictví (SNA 2008 / ESA 2010) v České republice a dalších zemích.

V roce 2014 byla jmenována vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů v odboru národních účtů, které odpovídá zejména za čtvrtletní odhady hrubého domácího produktu a souvisejících makroekonomických agregátů. V této oblasti patří mezi přední české odborníky. Je autorkou několika tematických regio­nálních publikací ČSÚ. Přispívala do časopisu ČSÚ Statistika&My.

Autor: , vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů
Zatím zde není žádný komentář.