O složitém jednoduše aneb Nebojte se statistiky, nekouše

VYDÁNÍ: 00/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Publikace Českého statistického úřadu přibližuje laické veřejnosti i studentům odlehčenou formou pestrý svět statistiky. Stostránková knížka autorky Terezy Košťákové doplněná ilustracemi Tomáše Zimy je určená všem, kteří se chtějí vyznat ve světě čísel.

Publikaci si můžete objednat na objednávky@czso.cz či přímo zakoupit v Ústřední  statistické knihovně  v ČSÚ v Praze (Na padesátém 81, Praha 10). Cena titulu činí  100 Kč. Kromě tištěné knihy nabízí ČSÚ uživatelům zdarma i její elektronickou verzi. Publikaci si můžete stáhnout celou ve formátu PDF (16,5 MB). ZDE

O autorce

Tereza Košťáková Ing. Tereza Košťáková

Narodila se v roce 1979 v Ústí nad Labem. V roce 2005 úspěšně absol­vovala obory hospodářská politika a ekonomická žurnalistika na Fakultě národohospodářské VŠE v Praze. Poté nastoupila do oddělení informačních služeb Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem.

V roce 2010 odešla do odboru ná­rodních účtů ČSÚ a byla pověřena vývojem nové metody odhadu za­hraničního obchodu v podmínkách jednotného trhu Evropské unie. Ná­rodní pojetí zahraničního obchodu je dnes mezinárodně uznávanou metodou a řadí Českou republiku ke špičce evropské statistiky. Dnes je respektovanou odbornicí na odhad vývozu a dovozu v národních účtech i ve statistice zahraničního ob­chodu. Je expertkou v oblasti dopadů globalizace na vypovídací schopnost statistických ukazatelů. Významnou měrou se podílela na implementaci nového standardu národního účet­nictví (SNA 2008 / ESA 2010) v České republice a dalších zemích.

V roce 2014 byla jmenována vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů v odboru národních účtů, které odpovídá zejména za čtvrtletní odhady hrubého domácího produktu a souvisejících makroekonomických agregátů. V této oblasti patří mezi přední české odborníky. Je autorkou několika tematických regio­nálních publikací ČSÚ. Přispívala do časopisu ČSÚ Statistika&My.

Řekli o knize

Marek Rojíček

předseda Českého statistického úřadu

„Kniha si klade za cíl srozumitelnou formou vysvětlit řadu pojmů, se kterými se každý z nás každodenně setkává a jež jsou důležité pro správné pochopení údajů o světě kolem nás. Zároveň věřím, že si jí s chutí přečtou i odborníci, protože jim pomůže si uvědomit, že i složité věci lze sdělovat jednoduše. Třeba že výpočet HDP lze elegantně ilustrovat na příkladu výroby slivovice…“

Jakub Fischer

děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a kmotr knihy

 „Vydanou publikaci zařadíme mezi doporučenou literaturu pro naše studenty, protože srozumitelně vysvětluje pojmy, o kterých mnohé vysokoškolské učebnice zcela mlčí. V tom spatřuji její obrovský význam.“

Tereza Košťáková

autorka knihy

 „Hodně si všímám, jak média nebo lidé, kteří v nich dostanou prostor, zacházejí s čísly. Myslím si, že člověk by měl obecně víc kriticky přemýšlet než pasivně přijímat. Uvědomila jsem si, že každý den kolem nás krouží spousta čísel a že se v nich řada lidí příliš neorientuje, i když jsou vzdělaní a zajímají se o svět.“

Jakub Fischer Tereza Košťáková Marek Rojíček

Jakub Fischer, Tereza Košťáková a Marek Rojíček.

 

Obsah

O STATISTICE BEZ ČÍSEL

K čemu máme statistiku? Statistika není evidence

Statistika je o kompromisech

Most mezi pojmy a ukazateli

Jak se vyhnout ukvapeným soudům

Průzkumy – ptejme se na původ dat

Statistika v proměnách času

Mezinárodní (ne)srovnatelnost

 

JAK SE VYHNOUT CHYBÁM

Posuzujme statistické ukazatele kriticky

Podíl a poměr nejsou jedno a totéž

Bohatství jazyka – přírůstek, úbytek, přebytek, deficit

Zdánlivé slovíčkaření – odhad, predikce, měření

Procento a procentní bod

Meziroční a meziměsíční srovnání

Klíče k porovnání – meziroční, mezičtvrtletní a bazické indexy

Nominální, nebo reálný růst?

Co jsou příspěvky k růstu

Jak (ne)zkazit sloupcový graf

Trable s koláči

Nespojujme nespojitelné

 

CO JE DOBRÉ VĚDĚT O UKAZATELÍCH

Ostře sledovaná mzda – průměr a medián

Rozvětvená rodina kvantilů

Rozptyl, směrodatná odchylka a variační koeficient

Naděje dožití a průměrný věk

Meziroční, nebo průměrná roční míra inflace?

Zaostřeno na zahraniční obchod

Dvě tváře nezaměstnanosti

Jak se vede naší ekonomice?

Jak se dobrat počtu zaměstnanců?

O čem nevypovídají…

 

PRO POKROČILÉ

Sezónnost a sezónní očištění

Očištění od kalendářních vlivů

Kouzlo parity kupní síly

Makroekonomická dvojčata

Co je akrualizace?

Konsolidovaný a nekonsolidovaný dluh

Řetězení a zřetězené (srovnatelné) ceny

Neaditivnost zřetězených cen

Stálé ceny, stejné váhy

Autor: , vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů
Zatím zde není žádný komentář.