Rumunsko předalo předsednictví Rady EU Finsku

VYDÁNÍ: 07-08/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Rumunsko ukončilo své první předsednictví v Radě EU 30. června 2019 a bylo vystřídáno Finskem. Tzv. trio Rumunsko – Finsko – Chorvatsko se postupně vystřídá v čele Rady EU, a to až do června 2020.

Pracovní skupina Rady pro statistiku se pod vedením předsedy rumunského statistického úřadu Tudorela Andreie sešla během první poloviny roku 2019 pouze jednou, aby pokračovala v projednávání návrhů nařízení o integrovaných sociálních statistikách (IESS) a statistice v oblasti migrace a mezinárodní ochrany. Ohledně nařízení o evropských podnikových statistikách (FRIBS) a IESS dosáhlo předsednictví dohody s Evropským parlamentem (EP) a nařízení bylo nakonec přijatelné pro většinu členských států. Během rumunského předsednictví bylo v Úředním věstníku EU po projednání za předchozích předsednictví zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách. V rámci svého předsednictví uspořádal rumunský statistický úřad v dubnu v Bukurešti konferenci zaměřenou na sčítání lidu a v květnu mezinárodní konferenci týkající se využití R softwaru.

Finské předsednictví

Pětičlenný finský předsednický tým naplánoval během svého funkčního období čtyři jednání Pracovní skupiny Rady pro statistiku a chce pokračovat v projednávání návrhu nařízení, který zůstává otevřen (nařízení ke statistice migrace). V plánu je také monitorování jednání o návrhu nařízení zřizujícího program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku projednávaném na půdě Pracovní skupiny Rady pro konkurenceschopnost a růst. Formálně zůstávají otevřeny také návrhy k IESS a FRIBS, které by měly být definitivně schváleny s novým EP během podzimu 2019. Finský statistický úřad plánuje uspořádat v listopadu 2019 v Helsinkách seminář pro předsedy národních statistických úřadů. Předání finského předsednictví v oblasti statistiky Chorvatsku proběhne 19. prosince 2019.

Autor: , oddělení evropské integrace
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Radu EU nyní vede Rakousko

ilustrativní obrázek

Bulharsko ukončilo své předsednictví v Radě Evropské unie 30. června 2018. Vystřídalo ho Rakousko. Tím předsednictví současného tria Estonsko – Bulharsko – Rakousko končí.

Estonsko předalo předsednictví Rady EU Bulharsku

LOGOEU2018BG

Na konci roku 2017 skončilo estonské předsednictví v Radě Evropské unie a vystřídalo jej Bulharsko. Estonsko předsedalo poprvé ve své historii Radě Evropské unie ve druhé polovině roku 2017 jako první z tzv. tria (Estonsko – Bulharsko – Rakousko). Tato trojice předsedá Radě EU od července 2017 do prosince 2018.

Ze zastoupení odcházím se smíšenými pocity

Ing. Jindřich Trejbal_náhled

Na Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu odjížděl statistický atašé Jindřich Trejbal jako realista. „Ze všech schůzek a jednání jsem však nabyl přesvědčení, že člověk se musí na jednotlivé postupy a jednání dívat nejen velmi realisticky, ale musí být zároveň připraven i bojovat za to, čeho chce dosáhnout,“ říká diplomat.

Program současného „tria“ o evropské statistice

ilustrativní fotka

Koncem roku 2015 schválila Rada Evropské unie text společného programu tří po sobě jdoucích předsednictví v Radě EU, států Nizozemska, Slovenska a Malty, tzv. tria.