Výběr událostí z ČSÚ

VYDÁNÍ: 07-08/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Statistici z Jižní Koreje v ČSÚ. Jak žijí lidé se zdravotním postižením. Setkání se seniory ve Zlíně a v Brně.

Statistici z Jižní Koreje v ČSÚ

Ve dnech 8. až 12. července uskutečnili pracovníci statistického úřadu Jižní Koreje KOSTAT pracovní návštěvu ČSÚ.

Korejští statistici se detailněji seznámili s národním statistickým systémem, užíváním administrativních zdrojů dat či problematikou sociálních šetření. Tématem společného jednání s českými odborníky byla též otázka příprav na sčítání lidu. V rámci návštěvy zavítali korejští statistici do krajské pobočky Českého statistického úřadu v Plzeňském kraji.

Jak žijí lidé se zdravotním postižením

Kolik lidí se zdravotním postižením žije v České republice a jaké kompenzační pomůcky využívají?

ČSÚ představil na tiskové konferenci výsledky šetření o lidech se zdravotním postižením. Akce se konala 19. června v budově ČSÚ v Praze na Skalce. Helena Chodounská a Markéta Pištorová z odboru statistiky rozvoje společnosti zde představily výsledky výběrového šetření, které budou hlavním tématem posledního letošního vydání časopisu Statistika&My.
Mezi obyvateli ČR je zhruba 13 % (1,152 mil.) osob se zdravotním postižením, které jsou kvůli tomu dlouhodobě omezeny v běžných činnostech nebo jejichž zdravotní stav jako dlouhodobě nepříznivý posoudil lékař.

Setkání se seniory ve Zlíně a v Brně

Vedení KS ČSÚ Zlín ve spolupráci s odborovou organizací před pěti lety obnovil tradici každoročního setkávání pracovníků s bývalými kolegy.

Společenská akce se vždy setkává s příznivou odezvou, a to jak ze strany seniorů, tak současných pracovníků. Bývalí kolegové se upřímně zajímají o aktuální dění v Úřadu a budoucí směřování ČSÚ. Mnozí ze seniorů se ještě aktivně podílejí na plnění úkolů ČSÚ, ať při volbách, nebo v roli externích pracovníků při terénních zjišťováních. Poslední – květnové – setkání se opět velice vydařilo.
Také v prostorách Moravské galerie se v červnu uskutečnilo setkání bývalých zaměstnanců KS ČSÚ v Brně. Organizátory potěšil zájem bývalých kolegů o společně strávené odpoledne i o současné dění v ČSÚ. Symbolickou tečkou za společenskou akcí bylo společné fotografování všech účastníků.

Autor:
Zatím zde není žádný komentář.