EUROSTAT: V červenci se rodí nejvíce dětí

Měsícem nejčastějšího narození dětí v Evropské unii je červenec, kdy se narodilo 452,9 tis. dětí. Po zohlednění rozdílné délky měsíců je to září.

Průměrný denní počet narozených v roce 2017 byl 13 904 dětí. Na jeden zářijový den připadalo 14 928 dětí, v červenci se narodilo 14 610 dětí, v dubnu 13 274 a v prosinci jen 13 083 dětí denně. Jak ukazuje infografika Eurostatu, nejvíce dětí se rodí v létě (červen, červenec, srpen), a sice 26,2 %. V Estonsku a Slovinsku se v letních měsících narodilo 27,3 % dětí, na Maltě právě čtvrtina (25,0 %). Výrazně odlišný průběh sezónnosti porodnosti vykazuje Kypr, kde se děti rodí nejčastěji na podzim. Netypické je rozložení počtu narozených dětí ve Švédsku, když počet narozených na jaře a v létě je téměř vyrovnaný.  Více ZDE.