FAO: Tajemství lesa

Lesy plní na planetě mnoho funkcí, přičemž se na ně lze dívat i jako na tajemství. Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) doplnila publikaci věnovanou lesům reálnými fotografiemi různých typů lesního porostu.

Jedním z cílů Agendy 2030 je i chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity. Pokud se toto podaří, bude i nadále možné chodit do lesa jako do supermarketu a nacházet tam obživu, mít les jako místo, kde se dá trvale žít (ano, stále tak žije zhruba 250 mil. lidí), vnímat les jako zásobárnu pitné vody a obnovitelné energie, dívat se na les jako na superhrdinu, který pomáhá udržovat klima na Zemi, a v neposlední řadě využívat lesy jako místo k rekreaci. Více ZDE.