I v USA se z obnovitelných zdrojů vyrábí více elektřiny

Letos v dubnu se ve Spojených státech amerických poprvé v historii vyrobilo více elektřiny z obnovitelných zdrojů než z uhlí. Hydroelektrárny, solární panely a větrné turbíny společně vygenerovaly 68,48 mil. MWh elektrické energie. Z uhlí to bylo jen 60 mil. MWh.

Podle vládní Agentury pro energetické informace objem energie vyprodukované uhelnými elektrárnami od počátku roku klesá. Ještě v lednu se vyrobilo o 101 mil. MWh více, v únoru již jen o 80 mil. MWh a v březnu o 78 mil. MWh. V dubnu pak objem dále klesl na 60 mil. MWh. I když se následně v květnu zvýšila produkce na více než 70 mil. MWh, stále patří uhelným elektrárnám v USA v produkci elektrické energie za různými druhy bezemisních zdrojů až druhé místo.
Avšak k bezemisním zdrojům elektřiny patří vedle těch obnovitelných i jaderná energie. Atomové elektrárny v dubnu vyprodukovaly 61 mil. MWh. I podíl jaderné energie na produkci elektřiny v USA však od začátku roku klesl z lednových 74 mil. MWh a nic na tom nezměnil ani květnový nárůst na 71 mil. MWh.
Naopak objem energie vyprodukované obnovitelnými zdroji od ledna stoupl z 60 mil. na 67 mil. MWh. Nejvíce elektřiny však USA dlouhodobě vyrábějí ze zemního plynu. V dubnu šlo o téměř 103 mil. MWh, v květnu pak o 115 mil. MWh. Od začátku roku se zvýšila i produkce elektřiny, kterou generují solární panely. Zde se však jedná o pravidelný cyklický výkyv, který je vázán na klimatické poměry na severní polokouli.

Velká Británie je na tom lépe

V červnu letošního roku se také Velká Británie měla čím pochlubit. Zařadila se mezi země, které se snaží postupně upouštět od takové výroby energie, při níž dochází k emisi uhlíkových plynů. Produkce z uhlí a plynu od ledna do května pokrývala 47 % dodávek v zemi, zatímco z bezemisních jaderných elektráren a obnovitelných zdrojů pocházelo 48 % elektřiny v britské síti. V květnu se dokonce britské ostrovy obešly dva týdny bez uhelné energie. Přitom ještě před deseti lety fosilní paliva generovala tři čtvrtiny elektřiny na ostrovech, zatímco obnovitelné zdroje představovaly okrajovou položku. V současnosti samotné větrné elektrárny pokrývají 19 % výroby, ostatní zelené zdroje dalších 5 %.

Česku vládne uhlí

Uhelné elektrárny představují v Česku dlouhodobě hlavní zdroj elektřiny. Údaje Energetického regulačního úřadu uvádějí, že v roce 2017 zajišťovalo 42 % produkce elektrické energie hnědé uhlí a dalších 5 % pak černé uhlí. Třetina (33 %) elektrické energie pocházela z jaderných elektráren a na obnovitelné zdroje připadlo 11 %. Zemní plyn byl použit k výrobě 4 % elektrické energie, 3 % pak vznikla prostřednictvím ostatních plynů. Mezi další zdroje patří přečerpávací elektrárny, topné oleje či biologicky rozložitelný komunální odpad. Více ZDE, ZDE a ZDE.