Nezaměstnanost v Unii klesá

Červnové údaje ukazují, že většina zemí Evropské unie zaznamenala meziroční pokles nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti v EU28 je podle dostupných dat nejnižší v historii.

V poslední době se stále silněji ozývají zprávy o zpomalování evropské ekonomiky, které bylo potvrzeno i vydanými statistickými údaji, například o hrubém domácím produktu. Navzdory těmto výsledkům se ale míra nezaměstnanosti v naprosté většině zemí EU v červnu meziročně snížila a mírný klesající trend se ukazoval v celém prvním pololetí roku 2019.
Míra obecné nezaměstnanosti osob mezi 15 a 74 lety v evropské osmadvacítce celkem v červnu dosahovala 6,3 %. Je to o 0,5 procentního bodu méně než ve stejném období předcházejícího roku. Mírný posun směrem dolů prodělala míra nezaměstnanosti i v porovnání s lednem 2019. Míra nezaměstnanosti v EU28 je podle dostupných dat nejnižší v historii. Pod 7,0% hranici klesla v květnu 2018. Srovnání s obdobím před ekonomickou krizí ukazuje, že nejnižší hodnotu měla míra nezaměstnanosti mezi únorem a dubnem 2008, a to 6,8 %.

Jih trápí nezaměstnanost mladých

Podle nejnovějších dostupných údajů nejvyšší nezaměstnaností v EU trpí Řecko. V dubnu 2019 to bylo 17,6 %. Za ním se umístilo Španělsko s červnovými 14,0 %. Trojici jihoevropských zemí uzavírá Itálie s 9,7 %. Itálii se podařilo již v květnu snížit míru nezaměstnanosti pod 10,0 %, a to poprvé od února 2012. Země jižní Evropy dlouhodobě trápí i velmi vysoká míra nezaměstnanosti mladých lidí ve věku 15–24 let. Zmíněné Řecko mělo letos v březnu 39,6 % nezaměstnaných mladých. Španělsko a Itálie v červnu vykázaly 32,4 % a 28,1 % nezaměstnaných v této kategorii. Více než pětinovou míru měly také Chorvatsko (20,3 %) a Francie (20,1 %). Pro srovnání – nejmenší podíl mladých bez práce mělo v červnu Německo (5,5 %). V Česku to bylo 6,6 %.
Nejnižší míry nezaměstnanosti v EU již od ledna 2016 dosahuje Česko. V červnu to bylo 1,9 %. Dalšími státy v pořadí byly Německo (3,1 %) a shodně po 3,4 % Nizozemsko a Malta. Méně než 4,0% nezaměstnanosti dosáhlo i Polsko (3,8 %). Míra nezaměstnanosti v těchto zemích ale v první polovině roku spíše stagnovala.

Míra nezaměstnanosti v červnu 2019 (%)

Míra nezaměstnanosti v červnu 2019 (%)