Psychická zátěž Australanů se zvyšuje

V letech 2017 a 2018 více než polovina (56,4 %) obyvatel Austrálie starších 15 let uvedla, že svůj zdravotní stav považuje za dobrý či velmi dobrý. Necelých 15 % se cítilo špatně až velmi špatně.

Chronické obtíže (aspoň jednu nemoc) v šetření uvedla téměř polovina (47,3 %) dotazovaných, což je oproti šetření z let 2007 a 2018 nárůst o 5 p. b. Nejčastěji respondenti uváděli, že mají psychické problémy a poruchy chování (20,1 %, tj. 4,8 mil. osob), druhou nejčetnější skupinu představovaly bolesti zad (16,4 %, tj. 4,0 mil. osob), artritida trápila v minulých letech 3,6 mil. osob (15,0 %), s astmatem se léčilo 2,7 mil. osob (11,2 %). Následovaly cukrovka (prvního i druhého typu), srdečně-cévní nemoci, osteoporóza, chronická obstrukční plicní nemoc, rakovina (1,8 %, tj. 424 tis. osob) a potíže s ledvinami, které uvádělo jedno procento dotazovaných. Více ZDE.

ilustrativní fotka