Výsledky ubytovací statistiky v EU

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně snížil o 1,0 %. Více než polovina evropských zemí však zaznamenala zvýšený zájem o ubytování.

Podle údajů poskytnutých členskými zeměmi EU dosáhl počet přenocování v ubytovacích zařízeních za 1. čtvrtletí 2019 celkem 478 mil. nocí. Došlo k meziročnímu poklesu o pět milionů nocí, relativně to představovalo 1,0% úbytek přenocování.
Celkem deset evropských zemí oznámilo Eurostatu pokles počtu přenocování. V absolutním vyjádření se meziročně nejvíce propadla Francie. Francouzské hotely a jiné ubytovací provozovny zaznamenaly snížení zájmu o ubytování o 2 mil. nocí (3,0 %) na 65 mil. přenocování. Také ve Španělsku se počet přenocování snížil o více než 1,5 mil. nocí, tedy o 2,8 %. Itálie hlásila pokles o 2,0 %, tj. o 1,2 mil. přenocování a podobně i Rakousko, kde v zimních měsících letošního roku návštěvnost poklesla o 1,8 %. Největší relativní pokles nastal v ubytovacích službách v Lucembursku (o jednu pětinu), avšak to není z pohledu celoevropských výsledků nijak významné.
V celkem třinácti evropských zemích byl zaznamenán vyšší zájem o ubytování než v roce předcházejícím. Na špici žebříčku s největším nárůstem počtu nocí se umístil Kypr, kde se počet přenocování během ledna až března meziročně zvýšil dokonce o 13,7 %. Ostatní země si připsaly meziroční nárůsty do 10,0 %. Za zmínku jistě stojí meziroční zvýšení o 1,1 mil. nocí v Německu (+1,6 %). Také v Polsku se návštěvnost zvýšila o více než milion přenocování (+6,5 %). Výraznější posílení výsledků ubytovací statistiky zaznamenali například na Slovensku (+6,8 %), v Rumunsku (+8,7 %) nebo v Litvě (+9,3 %). Ubytovatelé v Česku vykázali v 1. čtvrtletí meziročně o 0,9 % více nocí. Zde si rezidenti připsali nárůst o 4,2 %, avšak cizinci si meziročně pohoršili o 2,3 % nocí.

Meziroční index počtu přenocování hostů (1. q 2019, %)

Meziroční index počtu přenocování hostů (1. q 2019, %)

Návštěvnost v České republice před letní sezónou

V České republice jsou již známy výsledky návštěvnosti za 2. čtvrtletí letošního roku. V tomto období přijelo do hromadných ubytovacích zařízení celkem 5,8 mil. hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 4,9 %. Počet zahraničních hostů se zvýšil o 4,8 %, domácích návštěvníků přibylo o 4,9 %. Z pohledu kategorizace ubytování byl největší zájem o služby hotelů. Celkem 4,1 mil. hostů si pro svůj pobyt vybralo právě hotely, bylo to o 4,7 % více než ve stejném období loňského roku. Hotely vykázaly o 4,0 % více rezidentů a také počet ubytovaných nerezidentů se zvýšil, a sice o 5,1 %. Do penzionů přijelo celkem 627 tis. návštěvníků (+7,4 %). Úspěšné čtvrtletí měla také ostatní ubytovací zařízení včetně kempů. V jejich případě se jednalo o meziroční zvýšení o 4,7 %. Chatové osady a turistické ubytovny si připsaly rovněž vyšší počet ubytovaných hostů, a to o 2,2 %.

Podíly zemí na počtu přenocování v EU28*) (v 1. Q 2019, %)

Podíly zemí na počtu přenocování v EU28*) (v 1. Q 2019, %)

Také počet přenocování byl ve srovnání s 2. čtvrtletím 2018 vyšší. V absolutním vyjádření dosáhl počet nocí hodnoty 14,0 mil., tedy o 3,8 % více než ve stejném období předcházejícího roku. Domácí klien­tela navýšila v ubytovacích zařízeních přenocování o 3,8 % a počet přenocování nerezidentů se zvýšil o 3,9 %. Z celkového počtu nocí se 67,0 % uskutečnilo v hotelech, 10,0 % v penzionech a na kempy, chatové osady či turistické ubytovny připadalo 23,0 % nocí.