Výběr událostí z ČSÚ

VYDÁNÍ: 09/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Jednání o rodinné politice v ČSÚ. Hackathon veřejné správy ver. 3.0. Databáze CentropeSTATISTICS bude obsahovat i údaje o vzdělávání. Čeští statistici v září dvakrát zavítali do Bělehradu. Voliči rozhodli o novém složení jedenácti zastupitelstev.

Jednání o rodinné politice v ČSÚ

V druhém zářijovém týdnu proběhlo na KS ČSÚ v Pardubicích jednání zástupců regionální platformy projektu Krajská rodinná politika – Pardubický kraj.

Projekt zaměřený na koordinaci opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů je organizován MPSV. Jeho cílem je zlepšení koordinace celostátních a regio­nálních politik v oblasti podpory rodin, a to prostřednictvím sítě krajských poradců a fungování celostátních a regionálních platforem. KS Pardubice se na projektu podílí zejména přípravou datových zdrojů do analytické části krajské koncepce rodinné politiky.

Hackathon veřejné správy ver. 3.0

V pátek 13. září 2019 odstartoval třetí ročník hackathonu veřejné správy, který tradičně organizuje Nejvyšší kontrolní úřad ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem. Cílem akce je během 24 hodin vytvořit aplikace nad otevřenými daty poskytovatelů z řad ministerstev, centrálních úřadů nebo měst Praha a Brno.

Účastníky letošní akce v úvodu pozdravil předseda ČSÚ Marek Rojíček. ČSÚ patří tradičně mezi instituce s největší nabídkou datových sad.
Zhruba 60 programátorů se pak pustilo do práce, aby v sobotu v podvečer představilo 17 aplikací. U sedmi z nich autoři využili údajů z produkce ČSÚ. Porotu nejvíce zaujala aplikace Statistika hrou, která přívětivou formou přibližuje regionální statistiky zejména mladé generaci. I na druhém místě skončila aplikace využívající data Českého statistického úřadu. Aplikace NEbyty zkoumá, proč se v některých obcích v posledních pěti letech nedokončil žádný byt. Mezi mnoha dalšími aplikacemi se objevil i názorný příklad vizualizace dat Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Více ZDE a ZDE.

Databáze CentropeSTATISTICS bude obsahovat i údaje o vzdělávání

Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích připravila aktualizaci databáze demografickými údaji za rok 2018. Stalo se tak na základě výsledků jednání na workshopu o dalším rozvoji přeshraniční databáze CentropeSTATISTICS, který proběhl začátkem června ve Vídni.

K vložení do společné databáze partneři projektu chystají údaje o možnostech vzdělávání od základního až po vysokoškolské v jednotlivých obcích regionu. Přemýšlet začali také o využití rastrových dat ve čtvercové síti 1 x 1 km vhodných pro potřeby územního plánování, která budou ve všech čtyřech partnerských zemích k dispozici po Sčítání lidu, domů a bytů 2021. V letních měsících se zaměstnanci KS v Českých Budějovicích a odboru informačních služeb v ústředí rovněž podíleli na testování databáze, jehož cílem je zlepšení komfortu uživatelů při tvorbě výstupních tabulek a map. Více ZDE.

Čeští statistici v září dvakrát zavítali do Bělehradu

Předseda ČSÚ Marek Rojíček a místopředseda Jaroslav Sixta pracovně navštívili 4. září Bělehrad. Čeští statistici budou v rámci projektu technické pomoci pomáhat srbským kolegům se slaďováním tamních statistických systémů se standardy evropského statistického systému.

O dva týdny později přivítal Statistický úřad Srbské republiky statistiky z celého světa. Jednání zaměřeného na aplikaci metod strojového učení pro statistické účely se zúčastnili také programátoři z ČSÚ s cílem prozkoumat možnosti nasazení těchto technik i pro zpracování dat v prostředí ČR, například v rámci projektu Scanner Data nebo při zpracování dat získaných z internetových stránek.

Voliči rozhodli o novém složení jedenácti zastupitelstev

V deseti obcích a v jedné pražské městské části vybrali v sobotu 14. září voliči nové zastupitele. Volilo se tam, kde klesl počet zastupitelů pod zákonem stanovený počet nebo se zde zvolená zastupitelstva rozpadla. Volební účast dosáhla 56,79 %.

Volby se konaly v obcích Bernardov, Kněžičky, Zlatá a Křivoklát ve Středočeském kraji, Nekvasovy a Ves Touškov v Plzeňském kraji, Skřípov a Hruška v Olomouckém kraji, Újezdeček v kraji Ústeckém a Pravy v Pardubickém kraji. Na území hlavního města Prahy vybírali zastupitele v městské části Praha-Nedvězí. Ve všech obcích se volilo v rámci jednoho volebního okrsku.
O celkových 71 mandátů se ucházelo 171 platných kandidátů, jejichž průměrný věk byl 47 let. Nejmladšímu kandidujícímu bylo 18 let, naopak nejstaršímu bylo v době konání voleb 73 let. O post zastupitele se ucházelo 68 žen, 39,8 % z celkového počtu kandidátů. V 11 nových zastupitelstvech získalo mandát 51 mužů a 20 žen. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 46,59 roku. Nejstaršímu je 71 let, nejmladšímu 25 let.
V obci Ves Touškov se voleb zúčastnilo 23 % registrovaných voličů, oproti tomu v obci Kněžičky přišlo do volební místnosti 77 % voličů. Poslední okrsek byl zpracován 58 minut po půlnoci ze soboty 14. na neděli 15. září.

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.