Další běh Specializovaného statistického studia

V září zahájil Český statistický úřad ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky VŠE v Praze již 28. běh Specializovaného statistického studia.

Studium je určeno pro absolventy vysokých škol počínaje bakalářským stupněm vzdělání. Je velmi vhodné pro ty, kteří se statistickými údaji pracují, využívají je a analyzují nebo je poskytují. Základním obsahem výuky je problematika číselného zobrazování sociálně-ekonomických jevů a procesů, jejich analýza a interpretace. Program studia obsahuje 384 hodin výuky rozdělených do čtyř semestrů (12 týdenních soustředění v rozsahu 32 hodin). Studium končí obhajobou závěrečné práce a předáním certifikátu VŠE o absolvování Specializovaného statistického studia.