Hospodářská spolupráce v česko-polském pohraničí

V projektu Řešíme problémy společně působí šest odborných skupin, a to v dopravě, ochraně zdraví a bezpečnosti, územním plánování, ochraně životního prostředí, hospodářské spolupráci a administrativních problémech.

Na konferenci „Hospodářská spolupráce v česko-polském pohraničí“, která se v polském městě Boguszów-Gorce uskutečnila 18. září v rámci projektu Řešíme problémy společně, vystoupila Věra Varmužová z Krajské správy ČSÚ v Hradci Králové s prezentací ČSÚ. V příspěvku se zaměřila na vliv demografického vývoje na trh práce v česko-polském pohraničí. V oblasti česko-polského pohraničí nelze podle současného demografického vývoje ani v budoucnu očekávat nárůst obyvatel pěti dotčených českých krajů, především pak v přilehlých správních obvodech. Podobný trend je i v polském pohraničí Dolnoslezského vojvodství, jak uvedla Agata Girul ze Statistického úřadu ve Wrocławi.