Investice ve 2. čtvrtletí rostly

Investiční aktivita ve většině zemí sílila rychleji než HDP, přesto se meziroční dynamice investic nevyhnulo zpomalení, které se dotklo mnoha ekonomik EU.

Investiční aktivita je klíčová pro budoucí růst, zároveň jde ale o složku hrubého domácího produktu (HDP), která mívá největší volatilitu a v případě ekonomického útlumu se propadá rychleji než zbytek ekonomiky. Celkový meziroční růst výdajů na tvorbu hrubého fixního kapitálu (THFK) v EU ve 2. čtvrtletí 2019 dosáhl 2,5 % (růst HDP činil 1,4 %). Meziroční dynamice investic se nevyhnulo zpomalení, které zasáhlo většinu ekonomik EU. Ve 2. čtvrtletí ale meziroční přírůstek výdajů na THFK růst HDP překonával.
Nejvyššího přírůstku investiční aktivity ve 2. čtvrtletí dosáhlo Irsko (223,5 %). Je však nutné podotknout, že Irsko je vzhledem k vysokému podílu velkých IT firem velmi náchylné k prudkým výkyvům dynamiky investic i HDP (ve 2. čtvrtletí loňského roku zde investice klesly o 70,4 %). O 24,6 % se zvýšily výdaje na THFK v Estonsku a přírůstek 21,6 % byl zaznamenán na Kypru. Velmi silnou aktivitu ve 2. čtvrtletí vykázaly také Maďarsko (nárůst o 17,4 %) a Rumunsko (17,2 %). Ve čtyřech zemích investiční výdaje meziročně klesly. Šlo o Dánsko (−11,9 %), Řecko (−5,8 %), Slovensko (−3,7 %) a Švédsko (−0,6 %).

Podniky se bojí budoucnosti

Při pohledu na věcnou strukturu investic je patrné, že zpomalení investiční aktivity v EU proběhlo napříč všemi jejich druhy. Výdaje na obydlí (doména domácností) rostly o 2,9 %, investice do ostatních budov a staveb (infrastrukturní projekty, průmyslové objekty atd.) se zvýšily o 3,4 %. U obou položek zůstala dynamika nadprůměrná. Na druhé straně již tři čtvrtletí zůstává poměrně slabý meziroční růst investic do strojů a zařízení. Ve 2. čtvrtletí to bylo 0,8 %. To může být dáno nejistotou, která proniká mezi podniky, jež jsou u této kategorie hlavním investorem. Naopak se udržuje dynamika investic do produktů duševního vlastnictví (jde například o softwarové licence, patenty apod.). Ty rostly ve 2. čtvrtletí o 3,9 %.

Výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu ve 2. čtvrtletí 2019 (meziroční růst, %)

Výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu ve 2. čtvrtletí 2019 (meziroční růst, %)