Jakou hodnotu má svoboda?

Svoboda nespočívá jen v tom, že si člověk může dělat, co chce. Ano, měl by naplňovat své plány, avšak za podmínky, že má na mysli dobro, a ne co se mu zlíbí.

Edvard Outrata
emeritní předseda ČSÚ

Především jde o definici slova hodnota. Katolík vám řekne, že nejvyšší hodnota je víra v Boha. Já, jako liberál, považuji za nejvyšší hodnotu svobodu, a to ve všem, co zaručuje existenci lidského rodu, například základní ekonomické potřeby a podobně. Svobodu vnímám jako výsadu jednotlivců, nikoli skupin lidí. Člověk má mít možnost dělat, co chce, pokud tím nenarušuje svobodu ostatních. A to samozřejmě není jednoduché, určitá omezení musejí existovat, jinak bychom neměli civilizaci. Pro mě je svoboda také základní hodnota, podle které se orientuji v politice. A kolik bych za ni zaplatil jako za ekonomickou hodnotu? To nevím, to je těžko říci.

Marek Rojíček
předseda ČSÚ

Hodnotu svobody si většinou uvědomíme, až když o ni přijdeme. Ztráta svobody přitom obvykle nepřichází najednou, ale po postupných krůčcích, což je o to nebezpečnější, protože si to lidé tolik neuvědomují. Obvykle se tak děje ve jménu většího bezpečí občanů, ekonomických jistot apod. Vždy je však něco za něco a lidé často oceňují to, čeho se jim nedostává, navíc u každého člověka je hodnotový žebříček jiný. Řada lidí se není schopna se svobodou a s tím spojenou zodpovědností za sebe sama vyrovnat a byli by raději, kdyby tíhu rozhodování za ně opět převzal někdo jiný. Proto je potřeba si neustále připomínat historické zkušenosti se ztrátou svobody.

Anna Šabatová

Anna Šabatová
veřejná ochránkyně práv

Svoboda je jako vzduch. Dokud ji máme, moc ji nevnímáme. Její hodnotu si uvědomíme, jakmile jí začne ubývat a začneme se dusit. Těžko se na ni nahlíží v abstraktní rovině, protože naše práva a svobody se vždy naplňují v konkrétních situacích. Mohli bychom však říci, že hodnota svobody se odvíjí od toho, co bychom byli ochotni obětovat pro její zachování.

Eva Zamrazilová

Eva Zamrazilová
předsedkyně Národní rozpočtové rady

Neměřitelnou a pro kaž­dého člověka odlišnou. Patří k hodnotám, které vnímáme intenzivněji, pokud je nemáme, podobně jako zdraví. Svoboda je ale také nedílně spojena s odpovědností. To může její hodnotu pro některé lidi snižovat, protože pro ně náklady odpovědnosti mohou být vyšší než příležitosti se svobodou spojené. Pro společnost jako celek a její zdravý vývoj je přitom svoboda spojená s demokracií (nikoli anarchií) nesmírně důležitá. Lze jen doufat, že u generací narozených po roce 1989 pozitivní prvek svobody převáží a nesklouznou k tomu, že se pro ně svoboda stane samozřejmostí, na niž by ještě nabalily paternalismus státu.

Petr Pithart

Petr Pithart
pedagog, spisovatel, předseda vlády v letech 1990–1992

Svoboda je jednak absolutní meta a jednak vůbec to nejtěžší ze všeho, protože s sebou nese každodenní úvazek ji bránit. Svoboda vám tak snadno vyklouzne z rukou, že pokud ji někdo není ochoten bránit, tak pro něj žádnou hodnotou není. Bez určité oběti svoboda neexistuje. Ta oběť spočívá v tom, že se o veřejný život a věci okolo zajímáte, že vedete vážné hovory. S obětí, která často může být i obětí největší, je to ta nejvyšší a absolutní hodnota. A slovo oběť úplně vypadlo ze slovníku, podobně jako stud, čehož se děsím. Jsou to možná ta nejdůležitější slova, která nám dnes nejvíce chybějí, ale pro mnohé lidi jsou k neunesení.