Logo sčítání 2021 vyhrálo ve světové soutěži

Podoba značky, logotypu a jednotného vizuálního stylu projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2021 zvítězila v prestižní světové soutěži World Logo Design Awards v kategorii Corporate Identity!

Logo SLDB 2021, jehož autorem je Jan Moucha, vzešlo ze soutěže, kterou v roce 2018 vyhlásil Český statistický úřad. Porota složená ze zástupců ČSÚ a externích odborníků, vybraných ve spolupráci s Unií grafického designu, obdržela k vlastnímu hodnocení 109 návrhů. Každý z členů poroty přidělil pěti návrhům body ve škále 5 až 1, přičemž 5 bodů bylo pro nejlépe zpracovaný návrh. Do druhého kola soutěže postoupilo 6 návrhů. V polovině ledna 2019 vybrala porota, na neveřejném setkání v diskusi nad zaslanými úpravami návrhů, elektronickými prezentacemi a animacemi, vítěze. Nyní logo SLDB 2021 slaví úspěch.