Polovina obyvatel Nového Zélandu se nehlásí k žádnému náboženství

Ze sčítání, která se konala v tomto tisíciletí, je v novozélandské populaci zřejmý nárůst podílu osob bez vyznání.

V roce 2001 neuvedlo žádné náboženství 30 % osob, v roce 2006 to bylo 35 % sčítaných, v roce 2013 se k žádnému náboženství nepřihlásilo 42 % obyvatel a v zatím posledním sčítání z roku 2018 se s žádným náboženstvím neztotožňovalo již více než 48 % obyvatel.
Ti, kteří se k nějakému náboženství přihlásili, tvořili velmi různorodou skupinu. Na sčítacích formulářích se v odpovědích na tuto otázku objevilo 157 různých variant. Nejčastěji se lidé hlásili ke křesťanství (28 %). Z této skupiny byli nejpočetnější příslušníci anglikánské církve (315 tis. osob, tj. 6,7 % obyvatel), druhou skupinu představovali ti, kteří se hlásili ke křesťanství, avšak neuvedli příslušnost ke konkrétní církvi (308 tis. osob). Osob římskokatolického vyznání žilo na Novém Zélandu v okamžiku sčítání 296 tis. Další velkou skupinou byli presbyteriáni (222 tis.) a 173 tis. osob uvedlo, že se cítí být katolíky, avšak dále již svoji příslušnost nespecifikovali.
Kromě křesťanů žilo na Novém Zélandu také 121 tis. osob hlásících se k hinduismu, 57 tis. vyznavačů islámu a téměř 41 tis. osob, jejichž náboženstvím je sikhismus. Víru původních Maorů ve formě Rātana vyznává 44 tis. osob a ve formě Ringatū pak 12 tis. osob. I na Novém Zélandu se lze setkat s těmi, kteří do kolonky vyznání uvedli „církev létajícího špagetového monstra“ či „rytíři Jedi“. Více ZDE.